Vi bygger morgondagens infrastruktur och vi strävar efter att erbjuda lösningar som möjliggör en hållbar utveckling av samhället och ekonomin. Digitaliseringen erbjuder både risker och möjligheter och vi måste ta konkreta steg för att stärka de positiva konsekvenserna av den digitala transformationen. Det kräver djärva åtgärder, nytänkande och samarbete. Det kräver ett gränsöverskridande kompetensutbyte mellan näringslivet, civilsamhället, akademin och politiken. Consid är redo för utmaningen.

Tillsammans med våra medarbetare, kunder och leverantörer arbetar vi dagligen med att bidra till en hållbar samhällsutveckling och att nå FN:s 17 globala mål. Det är främst 10 av målen där Consid kan bidra särskilt. Consid är medlem av FN:s initativ Global Compact, som syftar till att skapa internationella principer kring mänskliga rättigheter, arbetsrättsliga frågor, miljö och anti-korruption riktade till företag. Vi deltar också i Science Based Target initiative (SBTi) för att kunna sätta klimatmål i linje med vetenskapliga modeller.

Consid är en av Sveriges viktigaste leverantörer av it- och kommunikationstjänster. Vi bygger morgondagens infrastruktur och vi strävar efter att erbjuda tjänster som möjliggör en hållbar utveckling av samhället och ekonomin. Digitaliseringen erbjuder både risker och möjligheter och det är angeläget att ta konkreta steg mot att maximera de positiva konsekvenserna av den digitala transformationen. Att implementera klimatpositiva it-lösningar kräver djärva åtgärder, nytänkande och samarbete. Det kräver ett gränsöverskridande kompetensutbyte mellan näringslivet, civilsamhället, akademin och stater. Consid är redo för utmaningen. Tillsammans kan vi bygga en hållbar framtid.

 

Läs mer här

Christoffer Nilsson

Kontorsansvarig

070-662 00 20
christoffer.nilsson@consid.se

Consid
Lagergrens gata 2
65226, Karlstad

036-12 02 10

info@consid.se

http://www.consid.se