Förena nytta med nöje på Karlstads stora folkfest! Compis-medlemmar erbjuds även i år 50 kr rabatt på startavgiften till Karlstad Stadslopp den 17:e juni. Det är IF Göta Karlstad som står för subventionen. 

Compis kommer som vanligt att ha ett tält på start- och målområdet (vid Sundstatjärn) där alla medlemmar kan samlas före och efter loppet. 

Anmälan
För att anmäla sig till Stadsloppet och erhålla Compis-rabatt på anmälningsavgiften ber vi er att utse en person på ert företag som mailar ett excellark med följande information till tavling@ifgota.se:

  • Lagnamn (ej obl)
  • Klass (10 km/21 km)
  • Namn
  • Adress
  • Personnummer
  • Sidningstid (tid på 10 km, båda klasser beräknar sidningstid på 10 km)
  • Fakturaadress till företaget samt om fakturan behöver märkas med något speciellt

Använd ämnesrad och titel: ”Compis företag XXX, anmälan till stadsloppet”.

Läs mer om Karlstad Stadslopp här

Här kan du läsa om Compares fritidsförening Compis