Cirka 50 gäster kom för att nätverka och låta sig inspireras till nya idéer. I den nya verklighet Compares digifysiska event klivit in i betyder det att cirka hälften deltog på plats på Elite Stadshotell i Karlstad, medan den andra halvan medverkade digitalt.

Lunchföreläsaren Lovisa Jacobsson, från innovations- och upplevelsebyrån We are Laja, känns som klippt och skuren för denna nya verklighet. De jobbar både digitalt och fysiskt och deras kunder finns både inom näringslivet och offentlig sektor.

Men framförallt är We are Lajas grundsyn för att skapa innovation och affärsutveckling både mänsklig och jordnära. Inte minst eftersom de ser stress som det största hindret för innovation.

– Vi är generalister – och vårt fokus är människan. Både människan som vi vill utveckla något för, användaren och kunden, när vi ger oss in i en innovationsprocess. Men också människan som ska skapa något för den andra människan, sa Lovisa Jacobsson.


Lovisa Jacobsson, citerade Henry Ford när hon pratade om Design Thinking: ”Om jag skulle ha frågat folk vad de ville ha skulle de ha svarat snabbare hästar.”

I We are Lajas hållbarhetsmanifest ingår sex löften gentemot kunderna. Och precis som arbetet med hållbarhetsmanifestet gett deras företag en tydlig riktning kan det fungera för andra organisationer, menar Lovisa Jacobsson:

– Kan man enas om vad som är hållbarhet i teamet, då har man skapat en jättestark drivkraft för innovationsarbete.

Agenda 2030 – ram att utgå från

I We are Lajas arbete för att åstadkomma hållbar innovation finns Agenda 2030 ständigt närvarande. Tyvärr tycker Lovisa Jacobsson att hållbarhetsarbete ofta är skambelagt hos företag och organisationer, på grund av en rädsla att göra fel.

– Något som sker när vi pratar om hållbarhet är att alla ska förstå det, veta hur man gör och göra rätt. Det har varit den berättelsen i några år. Det brinner nu! Vi tar hjälp av en konsult och hoppas göra rätt, men dagen efter får vi ny kunskap som visar att det vi gjorde igår inte alls var rätt.

Inom digitalisering, däremot, är en snabb förändringstakt inte är ett argument för att vara passiv.

– I det digitala är vi innovativa och vill utforska något nytt hela tiden. Jag skulle vilja att man tittade på hållbarhet på precis samma sätt, som ett område som är intressant att utforska. Agenda 2030 utgör en fantastisk ram att börja utforska.

Och i spannet mellan vad människor verkligen behöver och vad planeten klarar av finns också potential för nya lösningar.

– Det säger inte så mycket av vad vi kan göra, utan det behöver utforska tillsammans och det är väl kanske det som är hållbar innovation, säger Lovisa Jacobsson.

Undviker för snabba svar

I det konkreta innovationsarbetet, där We are Laja utgår från metoden Design Thinking, återkommer tankesättet om långsiktighet och hållbarhet.

– Det är inte ett koncept, utan en filosofi och ett verktyg. Det är ett sätt att ställa frågor och inte komma med svar för snabbt. Vi människor är snabba problemlösare, men världen utvecklas snabbt så det vi utvecklar behöver vara relevant så länge som möjligt, säger Lovisa Jacobsson.

En enda gång under lunchföreläsningen blir Lovisa Jacobsson lite sträng och utkräver ansvar. Och det är för de system vi själva faktiskt kan påverka – både i arbetslivet och som människor.

– Vi behöver förstå att vi är del av en helhet. Agenda 2030 är stora globala mål, men vi är en del av det systemet. Förutom social, ekonomisk, ekologisk hållbarhet pratar vi om ett fjärde ben: Hållbar ledning, att ta ansvar för sitt eget system.

  • Lunchföreläsningen om Hållbar innovation gav en bakgrund till temat. Dessutom en spaning och första inblick i de verktyg man får möjlighet att arbeta med under utbildningen med samma namn, som Compare och We are Laja startar 8 oktober. Läs mer här.

Compare
Sommargatan 101A
65637, Karlstad

info@compare.se

Besöks- och postadress

Sommargatan 101A
656 37 Karlstad

Hitta till oss

Info@compare.se

Kontakta oss

Här hittar du kontaktuppgifter
till oss som jobbar på Compare

Ta kontakt

Följ ossAnmäl till nyhetsbrev!