Hur ser din affärsmodell ut? Fungerar den som du tänkt? Hur utvecklar du den? CompareAkademien och Effect Management inbjuder tisdag 7 maj till frukostseminarium med Henrik Ericsson och Anne-Charlotte Sverkström om om ”Affärsmodellen – vägen till framgång”.

  • Tid: Tisdag 7 maj kl. 08.00-09.00.
  • Plats: Telias lokaler, Lagergrens gata 7, Karlstad
  • Anmälan: Senast 2 maj via denna länk >>
  • Seminariet är kostnadsfritt för anställda på Compare-företag
  • Enklare frukost (kaffe & fralla) serveras från 07.45.


Ladda ned inbjudan i pdf-format >>

Affärsmodellen – vägen till framgång

Utveckling av affärsmodellen spelar allt större roll för att skapa framgångsrika affärer. Henrik Ericsson och Anne-Charlotte Sverkström från Effect kommer att dela med sig av forskning och sina erfarenheter om Affärsmodellering, samt presentera förslag på metoder och program för att utveckla just din affärsmodell. Du kommer att få tips och råd om hur du ska förbättra din modell och låta dig inspireras av affärsmodellerna från några av världens främsta varumärken.

Anne-Charlotte Sverkström har lång erfarenhet av att arbeta såväl med enskilda individer, arbets- och ledningsgrupper som med utveckling av organisation på koncernnivå. I sina olika roller har Anne-Charlotte varit engagerad och drivit utveckling inom många olika områden som organisationsutveckling av internationella enheter, förändringsprocesser, resurssäkring/rekrytering, ledarutveckling, kompetensplanering och prestationsstyrning, alternativa karriärvägar/ karriärutveckling, utbildning, coaching och rehabilitering.

 

Henrik Ericsson är chef/ledare med entreprenörs-anda som har gått den ”långa vägen” från teknikutveckling till en ledarkarriär. Han har 20 års erfarenhet av att starta upp och leda nya verksamheter inom stora organisationer. Detta inkluderar försäljning, marknadsföring, operativ ledning av verksamhet med personal på nationell såväl som internationell nivå. Exempel på uppdrag där Henriks kompetens utnyttjas bäst är arbete med att stötta och/eller leda etablering och förändring av verksamhet. Detta kan t.ex. innebära att arbeta med affärsplanering, affärsmodellering och genomförande. Henrik arbetar också med att anpassa organisation och ledning till förändrade behov.

 

Effect Management är Värmlands ledande managementkonsultbolag. Genom vår egen erfarenhet av komplexa utmaningar, vårt samarbete med akademin och vårt utmanande förhållningssätt, driver vi mänsklig, organisatorisk och affärsmässig tillväxt.

CompareAkademien erbjuder – i samverkan med lämpliga aktörer – kompetensutveckling för Compare-företagen genom att hålla kostnadsfria frukostseminarier, lunchseminarier, worksshops eller andra former av föreläsningar.

Effect Management
Tynäsgatan 14 (Inre Hamn)
65224, Karlstad

+46 (0) 54 10 00 11

info@effect.se

http://effect.se/