Compare-webben genomgår en mindre ombyggnad för att göra det lättare att hitta information på webbplatsen.

Samtidigt får Compare-webben en responsive design – det vill säga att den anpassas utseendemässigt till dator, läsplatta eller smartphone.

Ombyggnaden – som sker med hjälp av Compare-företaget Cerpus – bygger på erfarenheter och synpunkter från användare sedan den nya Compare-webben togs i drift i höstas.

Cerpus
Kungsgatan 6D
65224, Karlstad

072 22 50 935

info@cerpus.se

http://www.cerpus.se/