För att driva på utvecklingen och tillvarata digitaliseringens alla möjligheter tillhandahåller Compare ett antal stödtjänster till små och medelstora företag samt startups. Stödtjänsterna förmedlas av Compare, men genomförs av partners som är experter inom deras egna områden. För att effektivt kunna erbjuda stödtjänster av högsta kvalitet avser nu Compare med stöd av ett ramavtal snabbt kunna förmedla de mest frekvent avropade tjänsterna.

Tjänsterna finns inom områdena:

  • Immateriella rättigheter
  • Affärsutveckling
  • Koncept- och prototyputveckling
  • Marknadskommunikation
  • Informationssäkerhet

Ramavtalen sträcker sig över två år, med möjlighet till två års förlängning, och de tjänster som avropas kan nyttjas inom hela Compares stödsystem. Exempelvis inom DigitalWell Arenas Innovationssupport och kopplat till de Innovationscheckar Compare förmedlar åt Vinnova.

Anders Solberg, beskriver de stödtjänster som förmedlas av Compare som lite av en motor i utvecklingen av nya tjänster och produkter.

Anders Solberg, Innovation Manager på Compare, uppskattar värdet på de tjänster som kommer att avropas till minst två miljoner kronor.

– Stödtjänsterna är lite av motorn för att hjälpa innovativa företag och entreprenörer i deras utveckling. Vi kan inte stötta med reda med pengar, däremot kan vi stötta med olika typer av experttjänster som bolagen levererar. Därför är de här tjänsterna centrala för Compares verksamhet, säger han.

Som leverantör kan man välja att svara på ett eller flera av tjänsteområden. Sista svarsdag är 15 juni 2022.

Klicka här för att ta del av upphandlingsunderlaget
(För att lämna svar krävs ett konto på TendSign, vilket registreras utan kostnad.)

Vid frågor rörande upphandlingen, vänligen kontakta Anders Solberg.

Anders Solberg

Innovation Manager

+46 (0)73 529 14 62
anders.solberg@compare.se

Compare
Sommargatan 101A
65637, Karlstad

info@compare.se

Besöks- och postadress

Sommargatan 101A
656 37 Karlstad

Hitta till oss

Info@compare.se

Kontakta oss

Här hittar du kontaktuppgifter
till oss som jobbar på Compare

Ta kontakt

Följ oss