Compare Testlab var ett av tre exempel på regional tillväxt som presenterades när Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademienm (IVA) höll seminariet ”Viljan att växa ökar i kluster”.

Seminariet – som hölls 17 juni i Stockholm – samlade representanter från näringsdepartementet och utbildningsdepartementet, Tillväxtverket, Vinnova, akademi, näringsliv och regionala aktörer.

I Värmland, Dalarna och Gävleborg finns 15 klusterorganisationer med nästan 60.000 anställda i 700 företag – däribland Compare med närmare 100 företag och 2.500 anställda.

Tre exempel som lyftes fram på IVA-seminariet var Compare Testlab från Värmland, Future Position X från Gävleborg och Triple Steelix från Dalarna. De hade i sin tur med sig representanter från medlemsföretag och akademi.

I regionerna finns idag ett etablerat samarbete mellan högskola och universitet och klusterföretagen. En ny effektmätning som presenterades på seminariet visar att samarbetet ökar företagens innovationskraft, leder till nya produkter och tjänster samt fler arbetstillfällen.

”Vi ser att klusterarbetet i dessa tre regioner ger resultat och därför borde modellen där klusterorganisationer fungerar som mäklare mellan offentligheten, forskningsvärlden och företagen nu också börja tillämpas nationellt”, säger Johan Schuber, projektledare på Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA)

 

Compare Testlab – en magnet för framgång        

Historien om hur Karlstad fick ett av Sveriges modernaste testlabb för IT började för drygt fem år sedan med bantningen av det svenska försvaret.

Efter försvarsomställningen 2004 beslutade riksdagen att satsa en halv miljard kronor på fyra regioner där försvarsnedläggningarna skulle bli ekonomiskt kännbara. Värmland var en av dessa regioner.

En förutsättning för att få ta del av pengarna var att ansökan berörde något som hade en framtida tillväxtpotential.

Klusterorganisationen för IT- och telekomföretag i Karlstadsregionen, Compare, som sedan starten fokuserat på att skapa mötesplatser och samverkan mellan medlemsföretagen, såg en möjlighet till utveckling.

Göran Österman, tjänsteman på Compare, tog kontakt med Bengt Möller, då platschef för IT-företaget TietoEnator i Karlstad. Bengt Möller svarade att Compare borde skapa ett oberoende testlabb för IT-lösningar där de stora företagens närvaro också skulle ge mindre företag tillgång till resurser de annars inte hade.

Göran Österman tog med sig Möller till ett möte med beslutsfattare från länet och med representanter från universitetet.

– Och Bengt Möller som har talets gåva ställer sig upp. Han beskriver hur ett testlabb skulle kunna fungera, hur företag, det offentliga och universitetet i samverkan skulle kunna skapa ett kompetenscenter inom test och säkerhet och hur detta samarbete skulle kunna skapa affärer, säger Göran Österman.

Av de 50 miljoner kronor i statliga medel som skulle tilldelas Värmland fick Compare drygt 5 miljoner, vilket var mer än någon inom Compare vågat hoppats på i en region som med Göran Östermans ord ”sedan urminnes tider är präglad av papper och massa och stål och verkstad”.

De fem miljonerna blev startskottet till det testlabb som idag, drygt fem år senare, fungerar enligt den ursprungliga idén: till labbet i Hammarö utanför Karlstad söker sig företag för att hyra infrastruktur för att testa, kvalitetssäkra och certifiera programvara och system.

Testlabbet drivs av flera företag i samverkan genom Compare enligt devisen ”Tillsammans kan vi ta de stora testuppdragen som var och en av oss inte skulle kunna få”. Det öppnar för nya affärsmöjligheter för Compares medlemsföretag.

Testabbet lockar också till sig kringinvesteringar och erbjuder idag tillgång till konferens, hotell, restaurang och golfbana.

Testlabbet skapar även nya affärsmöjligheter. Labbet erbjuder inte längre bara möjlighet att hyra in sig för test, utan säljer också tjänster.

– Vi håller nu på att rulla ut ett projekt där vi kristestar IT-systemen för myndigheter och större företag. Vi försöker enkelt uttryckt slå ut deras system och så studerar vi hur väl systemen klarar sig, hur snabbt kunderna har möjlighet att få igång tekniken om det värsta skulle inträffa och vad de behöver göra för att bli mindre sårbara, berättar Göran Österman.

En annan tjänst som Compare säljer är grön IT-miljö. Genom intelligenta kylsystem, miljövänlig energiförsörjning och återanvändning av värme (bland annat värmer datorhallarnas
överskottsvärme upp det lokala badhuset) erbjuder Compare kunderna möjlighet att placera sina servrar i testlabbet och göra sin datordrift grön.

– Dels blir elräkningen lägre och så får man en miljöstämpel på sig och det vill många företag ha, säger Göran Österman.

Ett av de företag som utnyttjar testlabbet är Netpower Labs, med huvudkontor i Nacka utanför Stockholm, som inom ramen för ett EU-projekt som Compare deltar i, driver ett fullskaligt test där dataservrar matas med likström istället för växelström. Att driva servrarna med likström beräknas spara 20–25 procent av kostnaderna för strömförbrukningen, vilket också innebär mindre klimatpåverkan.

– När vi berättar om vår idé för stora företag så är de avvaktande och vill inte ta några risker. Jag är imponerad över att Hammarö kommun och Compare var så pigga på att pröva ny teknik, säger John Åkerlund, vd på Netpower Labs.

– Så är det, vi jobbar snabbt och har korta beslutsvägar, konstaterar Göran Österman. Vill du etablera dig här kan vi fixa möten med rektorn för universitetet
eller med landshövdingen i princip på en dag. Det är en av fördelarna med att befinna sig utanför storstadsregionerna.

Ser man på framgångarna för Compare i allmänhet och testlabbet i synnerhet så kan man hårdraget konstatera att den stora utmaningen inte är att driva en innovativ verksamhet utan att marknadsföra den. Som Göran Österman säger:

– Ingen förknippar Karlstad med IT. Och det var ju därför vi startade Compare för tio år sen, för att stärka det området. Idag har vi en fantastisk kompetens, men tidningarna skriver fortfarande hellre om pappersmassa. Det är djupt rotat. Därför är testlabbet viktigt för oss. Vi har massor av studiebesök och det ger oss möjligheten att berätta om hela Compare. Vi kan visa upp att vi lyckats och verksamheten i labbet ger oss en chans att berätta om vår samverkan mellan IT-företagen i regionen, universitetet och det offentliga och hur de mötena skapar kontakter, affärer och nya tjänster.