Grön IT blir allt viktigare – och Compare Testlab på Sätterstrand ligger långt framme när det gäller energieffektivisering av datorhallar konstaterades på ett seminarium i Karlstad.

Energisnåla och miljövänliga datorhallar (”Grön IT”) blir allt viktigare konkurrensmedel på ICT-marknaden – såväl nationellt som internationellt. Det var alla föredragshållare på seminariet eniga om. Och det är en konkurrensfördel för de nordiska länderna som kan utnyttja klimaten för att kyla ned datorhallarna.

”Att hålla nere driftskostnaderna blir allt viktigare av såväl ekonomiska som miljömässiga skäl – därför är behovet av energieffektiviseringar mycket stort, liksom behovet av att testa och utvärdera åtgärder”, förklarade Mikael Lundström (Compare) som driver det energiprojekt som arrangerade seminariet ”Energieffektivisering av datorhallar”.

Ett syfte med projektet är att sprida erfarenheterna från Compare Testlab till andra datorhallar för att bidra till grönare IT – därför ordnades detta seminarium som lockade ett 60-tal deltagare från både Sverige och Norge.

Staffan Barrefors (Sätterstrand Business Park AB): ”Sätterstrand har en av världens modernaste anläggningar för grön IT-drift”.

Erich Must Wessel (Make IT Green) talade om Grön IT ur ett nordiskt perspektiv.

Stefan Andersson (Tieto) talade om hur Sätterstrand Test Centre sparat mycket energi enbart på att förändra attityder bland användarna.

Göran Enqvist (Hammarö Energi) talade om datorhallar som energiproducent och beskrev värmeåtervinningsprojektet på Sätterstrand.

John Åkerlund (NetpowerLabs) talade om likström i elanvändning och berättade att Sätterstrand är pionjärer med kommersiell drift av datorhallar med likström.

Hamid Yousefzadegan (EnerCom) talade om hur energikostnaderna i datorhallar kan sänkas genom att ersätta traditionella lysrör med LED-belysning.

Roberto Söderhäll (Coromatic) talade om trender och drivkrafter för att bygga mer energisnåla datorhallar.Morgan Ledner (Volvo IT) talade om hur Volvo-koncernen bidrar till att minska den totala energiförbrukningen med hjälp av IT.

Dag Lunden (TeliaSonera) talade om energieffektivisering som en del i TeliaSoneras vardag – och hur mycket det har bidragit till att sänka kostnader och energiförbrukning.

Carl-Harald Andersson (Tieto): ”Marknaden för Grön IT växer snabbt därför att IT bidrar till att sänka den totala energiförbrukningen för samhället”.

Damian Dalton (VerTerraData, Irland) förklarade att företaget – som arbetar med mätning och simulering av energiförbrukning i datorhallar – har för avsikt att etablerade sig på Sätterstrand.

Besöks- och postadress

Sommargatan 101A
656 37 Karlstad

Hitta till oss

Info@compare.se

Kontakta oss

Här hittar du kontaktuppgifter
till oss som jobbar på Compare

Ta kontakt

Följ oss