I ett öppet brev till infrastrukturminister Tomas Eneroth (S) lyfter den politiska ledningen för Region Värmland och alla 16 värmländska kommuner behovet av prioriterade satsningar på Infrastruktur i länet. Inte minst den uteblivna satsningen på tågtrafiken mellan Oslo och Stockholm i Trafikverkets nationella plan för transportinfrastruktur mellan 2022 till 2033 pekas ut som starkt problematisk.

”Det innebär att problemen vi har med störningar och förseningar kommer att finnas kvar under en överskådlig framtid och att de till och med riskerar att förvärras. Det slår hårt mot Värmlands möjligheter till en god och hållbar utveckling”, skriver parterna till infrastrukturministern.

Magnus Bårdén, vd för Compare, ser infrastrukturfrågan som en viktig pusselbit för att attrahera kompetens till Värmland.

Brevet har även undertecknats av Värmlands tio riksdagsledamöter och företrädarna för fem olika klusterorganisationer: Compare, Visit Värmland, IUC Stål & verkstad, Paper Province och Handelskammaren Värmland.

– För att kunna attrahera digital kompetens och öka Värmlands attraktionskraft är det av största vikt att satsningar görs på transportinfrastrukturen. Vi ser också stora möjligheter att utveckla samarbetet med Norge kring innovation och nya affärer, säger Magnus Bårdén, vd för Compare.

Här kan du ta del av brevet i sin helhet.

Compare
Sommargatan 101A
65637, Karlstad

info@compare.se

Besöks- och postadress

Sommargatan 101A
656 37 Karlstad

Hitta till oss

Info@compare.se

Kontakta oss

Här hittar du kontaktuppgifter
till oss som jobbar på Compare

Ta kontakt

Följ ossAnmäl till nyhetsbrev!