Medlemsföretaget Testhuset hjälper sina kunder med rekrytering och utveckling av organisationer. Här delar de med sig av av hur de upplevt coronakrisen, så här långt. Om hur de påverkats, hur Värmland som digital region kan ta sig vidare och hur de ser på framtiden.

Hur har coronakrisen påverkat er verksamhet?

Innan hade vi en stark tillväxt med nya kunder inom framförallt industrin samt tillväxt hos dessa. Inledningsvis blev det tvärstopp hos oss mem det har luckrats upp efterhand med ökad efterfrågan.

Har några av era tjänster fått ökad respektive minskad efterfrågan? 

Vår tjänst som innebär teamutveckling/ledarutveckling har fått mindre efterfrågan. Rekrytering och personbedömning är snart tillbaka på samma nivå som innan krisen.

Hur tror ni den digitala sektorn i Värmland kommer att påverkas? 

Den kommer att få en positiv utveckling förutsatt att deras kunder har kraft och insikt att ställa om till att bli mer digitala. 

Vad tror ni krävs för att Värmland ska bli en ännu attraktivare digital region i framtiden? 

Ett fortsatt arbete med positiv rapportering. Att fler vågar välja utveckling och tillväxt och att olika stödsystem ser att en omställning hos basindustrin är nödvändig för regionens fortlevnad, vilket gör att det kan ske en tillväxt inom den digitala sektorn. 

Hur kan Compare bidra till den utvecklingen? 

Att finnas där som stöd för företags digitala omställning. Att påverka stödsystemen att stödja digital utveckling. Att synas i debatten. Att våga bli en auktoritet i frågorna, ta lead.

Vilka bestående förändringar tror ni att coronakrisen kommer att leda till, sett ur ett digitalt perspektiv? 

En annan kundprocess, köpprocessen förflyttas till nätet, även när det gäller tjänster. Färre fysiska möten. 

Kan ni berätta om någon spännande satsning ni har på gång? 

Vi har idag en process där vi kan producera utan fysiska möten, dock inte en kundprocess.  

Därför har vi ett projekt där vi utvecklar en hel köpprocess via digitala medier, allt från prospektering till köpbeslut och slutligen leverans. Det innebär en helt ny kampanj som ska få kunderna att vilja köpa personbedömning av oss. Vi bearbetar systematiskt vår målgrupp i geografisk region Stockholm med leverans från Karlstad. Det innebär helt nu mätning i våra kanaler där vi kommer att bygga målgrupp och utveckla målgrupp via våra sociala kanaler med stöd av en kampanj som bygger på olika ”styrkekort”. Via vår nya dashboard ska vi sedan utveckla detta utifrån besök på vår nya landningssida. 

Vad har hänt i ert företag om ett år? 

Vi har en digitaliserad köpprocess och finns med fler personer i Karlstad som jobbar med 10 nya kunder i Stockholm. 


Avslutningsvis delade Bengt Libäck med sig av några personliga kortfrågor:

Vad ska du göra i sommar: Ta cert på torrdräkt (dykning) 

Vilket är ditt bästa semestertips i Värmland: Berättarladan, när den är öppen 

App jag inte kan vara utan: Google maps 

Vad blir nästa stora digitala tjänst: En app/tjänst som anpassar mina behov av sociala medier, en intelligent app för appar 

 

Testhuset Urval och Utveckling
Karlbergsgatan 4
65224, Karlstad

010 – 330 99 95

info@testhuset.com

http://www.testhuset.com

Besöks- och postadress

Sommargatan 101A
656 37 Karlstad

Hitta till oss

Info@compare.se

Kontakta oss

Här hittar du kontaktuppgifter
till oss som jobbar på Compare

Ta kontakt

Följ ossAnmäl till nyhetsbrev!