Compare och Bitsec har hållit ett heldagsseminarium i Karlstad om företags- och industrispionage med ett övergripande syfte – att öka medvetandet om att svenska företag är måltavlor för länder som vill stjäla information.

”Industrispionage är ett nationellt samhällsproblem som ökar och blir allt allvarligare för företagen – därför vill vi lyfta det här”, förklarar Stefan Larsson – VD på Bitsec AB – och pekar på tre viktiga områden:

  • Ökad medvetenhet om att svenska företag är utsatta för industrispionage. ”Med dagens informationsteknik är hoten större än någonsin – men hoten tas inte på tillräckligt allvar”.
  • Ökad insikt om och förståelse för vilka konsekvenser industrispionage kan få. ”Om andra länder stjäl våra tekniska innovationer tappar vi konkurrenskraft – och därmed också arbetstillfällen”.
  • Ökade behov av stöd och hjälp från polis och myndigheter. ”Industrispionage är ett så stort och allvarligt samhällsproblem att företagen måste få hjälp och stöd av det offentliga – vi i näringslivet kan inte klara detta på egen hand”.

Bilden från vänster: Mikael Lundström, Björn Lysell, Stefan Larsson, Jonas Persson, John Daniels och Fredrik Börjesson.

Föredragshållare på seminariet var säkerhetsexperter med erfarenheter från bland annat kontraspionaget vid säkerhetspolisen, militära säkerhetstjänsten och polisens underrättelseenhet. Alla betonade att högteknologiska företag och bolag inom basindustrin löper störst risk att bli utsatta för spionage – men värst utsatta är mindre forskningsföretag som saknar säkerhetsorganisation och inte har kunskap om hotbilden.

”I Norden finns en stark kultur avseende utveckling och kreativitet inom många olika områden – och vi är internationellt framgångsrika i affärer. Detta gör oss till måltavla för länder som har uppbyggda strukturer för att stjäla information och med denna stödja det egna landets företag. Vi har bland annat analyserat Edward Snowdens avslöjanden – och med dagens teknik är detta ett större hot än någonsin”, inledde Stefan Larsson.

Björn Lysell – vice VD på Bitsec AB och tidigare verksam inom kontraspionaget vid Säkerhetspolisen – talade om de största statliga aktörerna och den ”verktygslåda” av metoder för spionage man har till sitt förfogande.

John Daniels – VD på WEOP AB och tidigare chef för militära säkerhetstjänsten – talade om vikten av att bedöma hoten som riktas mot ett företag och värdera skyddsvärden – och hur man kan gå tillväga för att arbeta med riskerna.

Fredrik Börjesson – konsultchef på Bitsec AB – talade om kontroll och balans som ledord för att bemöta hoten genom att arbeta med informationssäkerhet och IT-säkerhet.

Jonas Persson – chef för IT-brottsutredningar Bitsec AB och tidigare chef för Länsunderättelseenheten Polisen Värmland – talade om hur man kan agera när man misstänker informationsstöld och hur kan man gå tillväga för att utreda intern eller extern informationsstöld.

”Intresset för IT-säkerhet är stort – liksom behovet att få veta mer”, konstaterar Mikael Lundström på Compare som arrangerade seminariet.

Förra veckan arrangerade Compare tillsammans med Karlstads universitet två seminarier med IT-säkerhetsexperten David Jacoby på Kaspersky Labs som lockade närmare 100 deltagare. Det senaste seminariet – om företags- och industrispionage – arrangerades av Compare tillsammans med IT- och informationssäkerhetsföretaget Bitsec och lockade drygt 60-talet deltagare.

Seminariet uppmärksammades i både SVT Värmlandsnytt och TV4 Värmland:

…………………………..

Bitsec är ett svenskt konsultföretag med inriktning på teknik och granskning inom informations- och IT-säkerhet. Bitsec har stor erfarenhet av att hjälpa sina kunder identifiera IT-relaterade hot, testning och rådgivning kring säkerhetsinfrastruktur, samt utredning av informationsstölder och andra IT-brott. Bitsec har kontor i Karlstad och är ett Compare-företag. www.bitsec.se

ISIS (IT och Säkerhet i Inre Skandinavien) är ett norsk-svenskt samarbetsprojekt som drivs av norska Kunnskapsbyen Lillestrøm och svenska Compare Karlstad. Projektet syftar till att hitta goda idéer och initiativ inom IT-säkerhet i respektive nätverk som kan vidareutvecklas gemensamt.

Bitsec
Våxnäsgatan 10
65340, Karlstad

+46 (0)84 11 90 10

info@bitsec.se

http://www.bitsec.se/