NWT skriver 23 maj i ledarsticket ”Klusterknipa” att Compare har ekonomiska problem på grund av EU:s programperioder (se ovan).

Compare är en näringslivsstiftelse med för närvarande 105 IT-företag i regionen som sedan starten år 2000 finansierat Compares basverksamhet som därmed INTE är beroende av EU-medel.

Compares projektverksamhet (som ligger utanför basverksamheten) är precis som namnet anger ett antal projekt som drivs inom Compare och som givetvis varierar i tid beroende på behov och finansiering. För Compare är detta inget nytt och projektverksamheten planeras därför utifrån detta.