Tillväxten inom Nordic MedTest går snabbare än beräknat och kommer inom tre år att ha skapat jobb för 100 personer i Värmland, skriver NWT (Nya WermlandsTidningen) idag.

”Nordic MedTest är historien om ett långsiktigt, uthålligt och lyckat samarbete mellan offentliga och privata aktörer som alla har ett gemensamt intresse av regional utveckling – och som förstår att samverkan är enda möjligheten att lyckas”, konstaterar Göran Österman på Compare.

”Utan denna regionala samverkan kring Compare-projekt hade vi aldrig nått så här långt med Nordic MedTest”, fortsätter Göran Österman och pekar på några viktiga framgångsfaktorer:

 • Compare har som näringslivsstiftelse en neutral ställning som är förutsättningen för att kunna företräda mer än 100 IT-företag i gemensamma projekt;
 • Compare-företagens samlade resurser och kompetens gör det möjligt att erbjuda kommersiella testtjänster;
 • Landstinget i Värmland har verksamhetskunnandet (och behovet) för IT i vården;
 • Karlstads universitet tryggar kompetensförsörjning och kompetensutveckling genom utbildning och forskning med inriktning på test;
 • Offentlig finansiering (långsiktigt och uthålligt) från framför allt Region Värmland och Landstinget i Värmland har gjort det möjligt att bygga upp, etablera och vidareutveckla Compare Testlab och Nordic MedTest.

Från Försvarets Sjukvårdscentrum till Nordic MedTest

Nordic MedTest är historien om Försvarets Sjukvårdscentrum som via Compare Testlab blev en nationellt kompetenscenter för test av vård-IT:

2004:
Försvarets Sjukvårdscentrum på Sätterstrand läggs ned och verksamheten flyttas till Göteborg.

2005:
Landshövding Eva Eriksson får i uppdrag av regeringen att i nära samråd med berörda parter föreslå lämpliga åtgärder för ökad konkurrenskraft, hållbar tillväxt och sysselsättning i den lokala arbetsmarknadsregionen.
TietoEnator föreslår – i samverkan med Compare och Karlstads universitet – ett oberoende testcenter för affärs- och samhällskritiska kommunikationssystem som ett av de fyra regionala satsningsområden i Värmland.

2006:
Compare får i uppdrag att bygga upp ett oberoende kompetenscenter för den värmländska IT-näringen kring test, interoperabilitet och plattformar för affärskritiska system.
En förstudie för att etablera ett oberoende testlabb inom ICT-näringen i Värmland – genomförs med representanter för åtta Compare-företag.
Genom samverkan med Hammarö kommun beslutas att testlabbet ska förläggas till de lokaler på Sätterstrand som Försvarets Sjukvårdscentrum lämnat.

2007:
Compare Business Innovation Centre (C-BIC) startar – ett projekt som syftar till att skapa innovationssystem, stimulera kunskapstillväxt och näringslivstillväxt inom branschområdet ICT i Värmland med ökad sysselsättningsgrad som följd genom tre sammanflätade delar:

 • en stödjande och stimulerande del där aktiviteter kring affärs- och produktutveckling, forskning, utbildning, entreprenörs- och innovationskap bedrivs;
 • en del som syftar till att bygga upp ett fysiskt kunskapscenter och en labbmiljö kring test av programvaror och kommunikationssystem (Compare Testlab);
 • en del som driver initiering och uppstart av utvecklingsprojekt i samverkan mellan näringsliv och universitet.

2007-2009:
C-BIC Fas 1: Etableringsfas av Compare Testlab i samverkan mellan Compare, Karlstads universitet och offentliga aktörer – däribland Hammarö kommun för gemensam utveckling av Sätterstrand som företagsmiljö med Compare Testlab som katalysator.

2010-2011:
C-BIC Fas 2: Utvecklingsfas: Compare och Karlstads universitet fortsätter utvecklingen av Compare Testlab med innehåll (metoder, processer och tjänster) samt kompetensuppbyggnad genom forsknings- och utbildningsinsatser.
Hammarö kommun driver utvecklingen av företagsmiljön vidare i eget bolag – Sätterstrand Business Park AB – med Compare Testlab som hyresgäst.

2012-2014:
C-BIC Fas 3: Fokuseringsfas (Nordic MedTest): Fokusering på att etablera Compare Testlab som ett nationellt testcenter för hälso- och sjukvården i samarbete mellan Compare, Karlstads universitet, Landstinget i Värmland och Region Värmland.

2014:

C-BIC-projektet avlutas (helt enligt planerna) 30 juni 2014 – men testverksamheten som byggts upp kring Compare Testlab lever nu vidare som Nordic MedTest med Landstinget i Värmland som huvudman.

Några milstolpar i C-BIC-projektet

 • IT-säkerhetsföretaget Coromatic AB etablerar sig med eget kontor på Sätterstrand.
 • Energiprojektet SäPoS (Sätterstrand Power Savings) inom ramen för ett svensk-norska energiprojektet väljer Compare Testlab som testobjekt.
 • DART (Disaster and Recovery Testcentre) utvecklas av Coromatic och Combitech som en verksamhet kring katastrofövningar.
 • En av landets första test- och demo-anläggningar för drift av datorhallar med likström installeras på Compare Testlab av Netpower Labs.
 • Genom C-BIC startas SNITS (Samverkan Näringsliv & IT-studenter) – en samverkansgrupp mellan Compare-företag och IT-studenter vid Karlstads universitet
 • SAST Värmland startas som en lokalföreningen inom Swedish Association for Software Testing (SAST).
 • Easy är ett stödsystem för kvalitetssäkring av IT-tjänster som utvecklas och levereras av ÅF i Karlstad via Sjunet från Compare Testlab.
 • Sätterstrand Business Park AB bygger nya energisnåla och miljövänliga datorhallar på Sätterstrand med Redpill Linpro som första kund.
 • Landstinget i Värmland och Compare Testlab inleder samarbete kring utveckling av testtjänster för IT-system i hälso- och sjukvården.
 • Karlstads universitet startar i samverkan med Compare ny utbildning för testare av programvara som blir den första i sitt slag i landet.
 • Karlstads Teknikcenter startar en ny yrkeshögskoleutbildning för kvalificerade programvarutestare i Compare Testlabs lokaler.
 • Ny teknik för att mäta energiförbrukningen testas av Compare Testlab som blir test- och demoanläggning för den nya produkten.
 • Experter inom test rekryteras till Karlstads universitet för att stärka regionens kompetens inom testområdet.

Några milstolparte för Nordic MedTest:

2012:
Nordic MedTest startas som treårigt projekt (1 oktober 2012-30 september 2015) och presenteras för företagen: ”Nu är vi igång – och nu kommer det att gå fort”, var budskapet.

2013:
Avsiktsförklaring med Inera AB om samverkan kring tester av IT-system i hälso- och sjukvården för att öka patientsäkerheten i Sverige.
Nordic MedTest får första testuppdraget för Inera – att effektivisera utvecklingen av ordinationsverktyget Pascal med hjälp av automatiserade tester.
Första nationella e-tjänsten som testats av Nordic MedTest i drift – Intygstjänsten för att skicka läkarintyg elektroniskt till Försäkringskassan.

2014:
Inera – landsting och regioner i samverkan för e-hälsa – stärker samarbetet med Nordic MedTest kring test av IT-system i hälso- och sjukvården för att öka patientsäkerheten i Sverige.
Nordic MedTest presenterar sin tjänstekatalog.

Nordic MedTest är en gemensam satsning som Landstinget i Värmland, Karlstads Universitet och Compare Karlstad gör kring test av IT-system i hälso- och sjukvården med nationellt stöd från Sveriges innovationsmyndighet Vinnova, Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA)
Nordic MedTest syftar till:

 • Ökad patientsäkerhet – genom att testa och kvalitetssäkra både funktionalitet och användarvänlighet innan IT-system tas i drift.
 • Mer vård för skattepengarna – genom öppen samverkan mellan IT-användare och IT-leverantörer kring utveckling och införande av nya IT-tjänster i vården.
 • Nya globala affärsmöjligheter – genom att ge svenska vårdgivare och IT-företag en ledande position på en snabbväxande marknad för kvalitetssäkrad eHälsa.