Stiftelsen Compare bildades i januari 2000 som IT- och telekom-företagens samverkansorganisation i regionen. Sedan dess har Compare genom samverkan bidragit till IT-näringens utveckling i regionen – bland annat genom att driva flera framgångsrika projekt. Sedan 2005 har projektverksamheten svarat för den största delen av den totala finansieringen av Compare.

TIME (2002-2004): Första regionala samverkansprojektet. Syfte: Att starta en ny gymnasieutbildning med inriktning på Telecom, IT, Media & Entertainment. Resultat: Karlstads Internationella TIME-utbildning som har varit igång sedan 2004. Karlstads internationella TIME-utbildning (NAES) >>

Framtidens Arena (2004-2006): Första gemensamma affärsutvecklingsprojektet. Syfte: Att utveckla nya arena-upplevelser baserade på IT- och telekom-lösningar. Resultat: Flera applikationer för olika arenor togs fram och används fortfarande och vidareutvecklas. Drivs vidare av Interaktiva Institutet >>

KNIS (2005-2007): Första interregionala samverkansprojektet mellan svenska Compare och norska Kunnskapsbyen Lilleström. Syfte: Samverkan kring Kunskapsintensiv Näringslivsutveckling i Inre Skandinavien. Resultat: Lade grunden till flera andra interreg-projekt:

 • SÄPOS (Sätterstrand Power Saving) – ett energieffektiviseringsprojekt för datorhallar med Compares Testlab som testanläggning inom ramen för ett svensk-norskt energi/miljö-projektet. Läs mer >>
 • ISIS (IT och Säkerhet i Inre Skandinavien) – ett norsk-svenskt samarbetsprojekt till 2014 för att hitta goda exempel i respektive nätverk som kan vidareutvecklas gemensamt i kommande projekt. Läs mer >>
 • Klusterdriven näringslivssamverkan – ett svensk-norskt klustersamarbete mellan Compare, Kunnskapsbyen Lilleström, IKT Kongsvinger, NCE Smart Halden med flera. Läs mer >>

C-BIC (2007-2014): Compare Business Innovation Centre (C-BIC) är ett affärsutvecklingsprojekt kring test av IT-system. Compare fick projektansvaret när Försvarets Sjukvårdscentrum på Hammarö lades ned och ersattes av Compare Testlab. Testmiljön tar nu form som Nordic MedTest. Läs mer >>Nordic MedTest (2012-2015): Landstinget i Värmland, Compare och Karlstads universitet bygger upp ett nationellt center för test av eHälsa med stöd av bland annat VINNOVA och SKL. Läs mer >>C-BIC – mycket mer än Compare Testlab: Genom C-BIC har Compare haft möjlighet att bidra till IT-näringens utveckling i regionen:

 • SNITS: Samverkan Näringsliv & IT-studenter – en grupp för samverkan kring IT-utbildningarna vid Karlstads universitet. Läs mer >>
 • SW Testing: Nya utbildningar och mer forskning kring test vid Karlstads universitet. Läs mer >>
 • YH-utbildning: Kvalificerade programvarutestare – en ny yrkeshögskoleutbildning i Karlstad. Läs mer >>
 • SAST Värmland: En lokalförening inom Swedish Association for Software Testing (SAST) för intresserade av programvarutestning. Läs mer >>
 • Företagsetableringar: Den regionala satsningen på test har lockat flera företag att etablera sig i regionen.
  Coromatic >>  Omegapoint >>  Qamcom >>  Qtema >>
 • DART (Disaster And Recovery Test): En tjänst som nu erbjuds av Coromatic och Combitech med Sätterstrand som testcenter. Läs mer >>