Svensk-norska ISIS-projektet fortsätter att leta goda idéer och initiativ inom IT-säkerhet i Norge som skulle kunna vidareutvecklas i Sverige – nu senaste genom deltagande på Security Divas i Norge.

En IT-säkerhetskonferens enbart för och med kvinnor – kan det vara något för Sverige? I Norge har Security Divas blivit en etablerad konferens om informationssäkerhet för kvinnor som arbetar med IT-säkerhet – både som föredragshållare och deltagare.

När konferensen hölls första gången för fyra år sedan deltog 20 kvinnor. I år deltog 115 – däribland tre från Karlstad som genom ISIS-projektet deltog för att knyta kontakter och hitta eventuella samarbetsmöjligheter.

ISIS (IT och Säkerhet i Inre Skandinavien) är ett norsk-svenskt samarbetsprojekt som drivs av norska Kunnskapsbyen Lillestrøm och svenska Compare Karlstad. Projektet pågår initialt fram till hösten 2014 i syfte att hitta goda exempel i respektive nätverk som kan vidareutvecklas.

Inspirerar till svensk-norsk samverkan

Security Divas – som i år hölls 16-17 januari i norska Gjövik – arrangeras av Norsk senter for informasjonssikring (NorSIS) som tidigare inspirerat till svensk-norsk samverkan – bland annat när det gäller en gratistjänst för de som blivit kränkta på nätet – slettmeg.no (”radera mig”) – som har blivit en stor framgång i Norge.

”Genom ISIS-projektet har vi möjlighet att bjuda in intresserade för att ta del av hur andra gör, för att skapa kontakter och inspirera varandra – därför var det roligt att vi kunde bjuda med tre kvinnor från Karlstad till Security Divas”, förklarar Mikael Lundström (Compare).

Eva Glavenius (Karlstads universitet), Marianne Nilsson (Region Värmland) och Katarina Nordmark (Länsstyrelsen Värmland) deltog för att själva bilda sig en uppfattning om en IT-säkerhetskonferens enbart för och med kvinnor – men också för att skapa kontakter.

”Vi har sedan tidigare ett nära forskningssamarbete med Högskolan i Gjövik inom bland annat IT-säkerhet – därför fick jag genom Security Divas möjlighet att nätverka med fler intressanta kollegor och ta del av aktuella händelser inom området”, summerar Eva Glavenius.

Tveksam till könssegregerade konferenser

”Security Divas hade många föreläsare som höll hög kvalité – de pratade om intressanta ämnen och konferensen hade ett genomtänkt och naturlig flöde där den ena föreläsaren byggde på det den innan hade sagt”, summerar Marianne Nilsson men tillägger:  ”Synd att inte även män kunde få ta del av all denna kunskap och uppleva så många duktiga kvinnor som kompetenta och bra föreläsare”.

Som genusutvecklare på Region Värmlands resurscentrum för jämställd tillväxt är Marianne Nilsson tveksam till en IT-konferens enbart för och med kvinnor:

”Att IT-branschen är starkt könssegregerad är ingen nyhet och jag kan verkligen förstå känslan av att sitta i en sal och se och känna kraften och gemenskapen med så många andra i samma situation, kvinnor som ofta är ensamma eller i minoritet på sina dagliga arbetsplatser. Att få möjlighet att utöka sitt nätverk och få draghjälp och stöd av varandra är viktigt. Män har det naturligt på sin arbetsplats inom IT-branschen.  Men därifrån till att exkludera män”, frågar sig Marianne Nilsson och undrar hur en motsvarande konferens för män inom exempelvis sjukvården skulle mottas.

Samtidigt konstaterar hon att detta inte är en enkel fråga: ”Om det är viktigt för kvinnor att träffa andra kvinnor för att stanna kvar i inom branschen så är det kanske berättigat att anordna ett sådant forum. Några gånger. Sedan behöver positioner flyttas och nästa steg tas för att se till att kvinnor och män möts i alla sammanhang, där alla känner sig välkomna och inkluderade. Och där det inte riskeras att upprätthålla förlegade föreställningar om hur kvinnor och män är. Att inte befästa könsstereotyper, men i stället betona likheterna och underlätta för samarbete, inte särskiljning”.

Läs mer om programmet för Security Divas 2014 >>