Värmlands besöksnäring är till stor del beroende av den internationella marknaden, vilken i princip varit obefintlig under Corona. Men redan innan pandemin har både en ökad digitaliseringstakten och krav på hållbar turism drivit på behovet av en omställning inom besöksnäringen.

Visit Värmlands och Compares initiativ syftar till att hjälpa företagen i denna omställning och öka deras innovationskraft. Viljan inom besöksnäringen att digitalisera verksamheten är stor, däremot är förmågan att se nya möjligheter avseende tjänster och affärsmodeller ofta låg. Företagen kommer därför att få stöd med att etablera och utveckla innovationsarenor samt med marknadsbearbetning och internationalisering.

Ska driva igenom nya idéer

Förenklat handlar projektet om att systematiskt möjliggöra och genomföra olika omställnings- och utvecklingsidéer hos både nya och befintliga företag. Extra fokus ligger på små och medelstora företag som har ett ökat omställningsbehov i och med pandemin och som historiskt haft en stor andel utländska gäster.

– ­Därför är det även viktigt att dessa företag får upp ögonen för vad innovation är, att det snarare handlar om att hitta nya lösningar på ett befintligt problem, säger, Mia Landin, vd på Visit Värmland.

Support via Be Digitals plattform

Compares plattform Be Digital kommer att erbjuda företagen innovationssupport. Plattformen används redan för att ge företag stöd i deras digitala omställning, bland annat genom personlig rådgivning, digitaliseringsguider och matchning med leverantörer.

– Det finns en otrolig potential för besöksnäringen genom innovation med hjälp av ny digital teknik för att locka nya människor till vår region, men även för att erbjuda nya och bättre tjänster och upplevelser för oss som redan bor här, säger Stefan Skoglund, digital affärsutvecklare på Compare.

Han tycker att värmländska Happie Camp är ett bra exempel på värmländsk innovation inom besöksnäringen. Ett slags campingäventyr där besökarna via företages plattform kan boka ett tält för att på ett enkelt och bekvämt sätt ta del av en unik naturupplevelse.


Happie Camps välutrustade tält kortar förberedelserna för den som vill ta sig ut i den värmländska naturen. Via företagets online-bokning är en unik upplevelse bara ett par klick bort. foto: Roger Borgelid

  • Om projektet
  • Satsningen möjliggörs av att Region Värmland och Tillväxtverket har beviljat stöd till det tvååriga projektet ”Innovationsarenor Besöksnäring”. Projektet är en del av React – EU, en insats inom EUs regionalfond som bidrar till att stärka små och medelstora företag efter Coronapandemi i Norra Mellansverige. Projekten som stöds av React ska bidra till en grön och digital omställning samt öka konkurrenskraften i företagen.
  • Den nya satsningen bygger också vidare på projektet ”Platsens digitaliserade upplevelser”, genom att tillvarata tidigare investeringar och metod för att skapa nya innovationer och ökad tillväxt i besöksnäringen och hos underleverantörer.

Anders Solberg

Innovation Manager

+46 (0)73 529 14 62
anders.solberg@compare.se

Compare
Sommargatan 101A
65637, Karlstad

info@compare.se