Stiftelsen Compare Karlstad i samverkan med Karlstads universitet får fortsatt stöd till projektet Compare Business Innovation Centre (C-BIC) som regionalt innovations- och kompetenscenter inom ICT (Information & Communication Technology).

C-BIC 2 finansieras med totalt 23,7 MSEK under två år (2010-2011) varav 11,9 MSEK har beviljats av EU:s strukturfond för Norra Mellansverige (Värmland, Dalarna och Gävleborg). Resterande medfinansiering kommer från Region Värmland (7,4 MSEK), Karlstads universitet (4,1 MSEK) och Invest in Sweden (0,4 MSEK).

Ny fas för regionalt kompetenscenter

”Den offentliga medfinansieringen innebär att vi och ICT-företagen tillsammans med Karlstads universitet kan gå vidare med nästa fas i utvecklingen och etableringen av vårt regionala innovations- och kompetenscenter”, säger Göran Österman – verkställande tjänsteman på Compare.

C-BIC 2 innebär i huvudsak att projektet går vidare från en uppbyggnadsfas av innovativa miljöer (som Compare Testtab på Sätterstrand) till en tillämpad fas med mer konkreta samarbete kring utbildning, forskning och affärsutveckling.

”C-BIC visar styrkan med samverkan”

ICT-företagen i regionen fick 2006 genom Compare uppdraget att för Länsstyrelsens räkning etablera och driva ett innovations- och kompetenscenter inom ICT – Compare Business Innovation Centre (C-BIC).

”Projektet har varit lyckat och har uppnått önskade resultat vilket visar styrkan med regional samverkan”, säger Mats Skoting – marknadschef på Tieto och ordförande i styrelsen för Compare. ”C-BIC visar att vi tillsammans med universitetet kan skapa en miljö som stärker vår samlade kompetens och konkurrenskraft – och som skapar nya affärer för Compare-företagen.”

Professor ger ökad forskningskraft

Närmare hälften av finansieringen (10,7 MSEK) går till utbildning och forskning – bland annat en professor i datavetenskap med inriktning på tillämpad forskning runt testmetodik för programvarusystem med stark koppling till näringslivet, främst små och medelstora företag.

”Genom C-BIC och samarbetet med ICT-företagen i regionen får vi spetsat kunskapsinnehåll och ökad forskningskraft inom ett internationellt gångbart kompetensområde – och det stärker vår konkurrenskraft bland både studenter och forskare”, säger Anna Brunström – professor i datavetenskap vid Karlstads universitet.

Har gett jobb och tillväxt

C-BIC-satsningen på Compare Testlab har hittills skapat ett 40-tal nya och räddat ett 90-tal arbetstillfällen kvar i regionen. Totalt beräknas cirka 133 MSEK hittills ha allokerats kring satsningen – varav merparten är investeringar från näringslivet.

”De så kallade B2-pengarna från försvarsomställningen är slut men vi fortsätter att stödja våra klustersatsningar och det arbete som bedrivits sedan 2004. Det har gett bra resultat i form av nya jobb och tillväxt”, säger Tomas Riste – ordförande i Region Värmland.

Stimulansområden och innovativa miljöer

Compare Business Innovation Centre (C-BIC) är ett regionalt kompetens- och innovationscenter inom ICT (Information & Communication Technology) som bygger på ett nära samarbete mellan näringslivet genom Compare, Karlstads universitet (Datavetenskap och CTF), Hammarö kommun, Inova och ISA (Invest in Sweden Agency) samt övriga kluster i regionen.

”C-BIC:s arbetsmodell – eller innovationssystem – syftar till att verka som en generator av samarbetsresultat i form av kunskap, produktutveckling och affärer mellan näringsliv och universitet i samproduktion”, förklarar Ulf Lidberg – projektledare för C-BIC.

Projektets arbetsform är att stödja och stimulera aktiviteter inom fyra prioriterade områden – Affärsutveckling; Forskning & utbildning; Entreprenörskap; Innovationskraft. Genom att skapa och driva innovativa miljöer – till exempel Compare Testlab och miljöer på Karlstads universitet – skapas förutsättningar för samarbete och initiering av kreativa processer.

”Ytterst handlar det om att identifiera och initiera utvecklingsaktiviteter som i sin tur kan generera konkret produkt- och affärsutveckling”, fortsätter Ulf Lidberg. ”Detta utvecklingsarbete kommer att drivas i ett ’utvecklingshus’ där vi kan koppla samman företag med kunder och samarbetspartners”.

Bakgrund – med mer fakta om C-BIC fas 1:

I samband med försvarsbeslutet 2004 (som bland annat innebar att Försvarets sjukvårdscentrum på Sätterstrand flyttade till Göteborg) försvann cirka 700 jobb från Värmland. Som kompensation fick länet cirka 50 miljoner kronor från staten. Pengarna, som kallas för B2-pengar, disponerades av Länsstyrelsen Värmland och skulle användas för att skapa nya jobb.

Efter omfattande diskussioner prioriterades några huvudområden – däribland Kompetenscenter ICT (C-BIC) som valde att satsa på Compare Testlab på Sätterstrand som regionalt kompetenscenter inom oberoende test av programvara.

Sedan Compare Testlab invigdes 2007 har samarbetet mellan Compare, ICT-företagen, det offentliga och Karlstads universitet resulterat i en rad projekt – däribland dessa:
● SÄPOS – energiprojektet Sätterstrand Power Savings;
● E-CLIC – ett samarbetet mellan Compare, Karlstads universitet och flera andra partners som syftar till att etablera ett antal samverkande innovationscenter runt Nordsjön;
● NAVET – ett samarbete mellan Compare-BIC och Centrum för tjänsteforskning med syfte att utveckla nya affärsmodeller;
● DART (Disaster And Recovery Test) – syftar till att utifrån en IT-miljö skapa en simulerad träningsmiljö för test av ledningssystem;
● TACOS – ett testpaket för användning inom bl.a. applikationer för öppen källkod har utvecklats tillsammans med SKL (Sveriges Kommuner & Landsting);
● PARAPLYET – ett affärskonsortium med ett antal Compare-företag i syfte att leverera testtjänster med Compare Testlab som bas;
● SNITS – en näringslivsgrupp som sedan två år arbetat med att stödja IT-utbildningarna vid Karlstads universitet;
● CTF – avtal har träffats med Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads universitet i syfte att driva utvecklingsarbete kring nya tjänster, affärsmodeller etc;
● KK-MESH – ett forskningssamarbete mellan Karlstads universitet, Compare, Försvarets forskningsinstitut och CRL Sweden AB inom trådlösa mesh-nätverk.

Besöks- och postadress

Sommargatan 101A
656 37 Karlstad

Hitta till oss

Info@compare.se

Kontakta oss

Här hittar du kontaktuppgifter
till oss som jobbar på Compare

Ta kontakt

Följ oss