Compare Karlstad har ansökt om och beviljats medlemskap i Oslo Handelskammare som har omkring 400 medlemsföretag med tillsammans cirka 70.000 anställda.

”Vi vill ha Compare som medlem då handeln mellan Sverige och Norge blir allt viktigare. Det är fördelaktigt för båda parter att känna till varandra och ha en kontaktkanal till våra respektive företag. Oslo Handelskammare kan den norska marknaden, vi har kontakter och många nätverksträffar som kan skapa affärsmöjligheter för Compare-företagen”, säger Lars-Kåre Legernes (bilden) – VD på Oslo Handelskammare.

”Medlemskapet är ett led i vårt arbete för att stärka vår närvaro i en av Europas starkaste tillväxtregioner samtidigt som det skapar affärsmässiga kontakter med företag i Oslo-regionen”, förklarar Göran Österman – verkställande tjänsteman i Compare.

Genom Oslo Handelskammare får Compare del av de tjänster och nätverk som erbjuds medlemsföretagen. Samtidigt får Compare möjlighet att presentera sig för medlemsföretagen i Oslo Handelskammare – bland annat genom medlemstidningen som i kommande nummer har Business Sweden som tema.

Den 7-8 novemberer inbjuder Oslo Handelskammare och Värmlands Handelskammare till en norsk-svensk matchmaking-konferens på Quality Hotel Expo, Fornebu.

Oslo Handelskammare är en av 16 handelskammare i Norge och en av 14.000 handelskammare i världen. Compare är sedan tidigare medlem i Värmlands Handelskammare.

Se en presentationsfilm om Oslo Handelskammare >>