Compare och Tillväxtmotor har under det senaste året arbetat tätt tillsammans för att stimulera och utmana små- och medelstora företag att vilja växa med stöd av digitala lösningar. Nu har Tillväxtmotor blivit nominerade av Tillväxtverket till European Enterprise Promotion Award 2017. Och planerna för att ta nästa steg mot en nationell Tillväxtmotor är redan igång.

Tillväxtmotorn är ett av två svenska bidrag som av Tillväxtverket nominerats till entreprenörstävlingen European Enterprise Promotion Award 2017 . Tillväxtmotorn tävlar i den entreprenöriella delen och priset hyllar projekt som kommer att inspirera alla som bryr sig om företag, företagare och jobb. EU hoppas att projekten kommer att bli en inspiration till myndigheter, organisationer och individer i hela Europa för att stimulera företagande och tillväxt i små- och medelstora företag.

– Såna här projekt kan man inte bara avsluta, vi är övertygade om att Tillväxtmotor är en väg för att skapa tillväxt i en digital era. Den samlade kraften i våra IT-företag skapar stora möjligheter och tillsammans kan vi göra underverk, därför tar vi nu nästa steg, säger Magnus Bårdén, VD Compare.

Testbädd inför nationell tillväxtmotor
Tillväxtmotor och Compare avser nu att tillsammans med banker revisionsbolag och kommuner att utveckla en nationell tillväxtmotor i syfte att tillgängliggöra ett koncept för små- och medelstora företag i hela landet. Målet är att redan nästa år erbjuda 20 värmländska företag som vill växa att gå vidare och ingå i en testbädd inför en nationell tillväxtmotor.