”El och Stadsnät håller på att gifta sig och skaffa en massa barn” Haffstein Jonsson Stadsnätschef på Karlstads El & Stadsnät gästade under fredagen Compare-lunchen som hade lockat ett fyrtiotal till Elite Stadshotellet. 

Stadsnätschefen Hafftein Jonsson från Karlstads El & Stadsnät föreläste under fredagens Compare-lunch på Elite Stadshotellet. Han inledde med att säga att El- och Stadsnäten är två av de absolut starkaste framtidsbranscherna i världen. Men att det finns en hel del utmaningar.

En av de stora utmaningarna som Haffstein betonade var att det inte finns teknik för att lagra energi. Energi produceras i den stund den tillverkas. Publiken uppmanades att ringa Haffstein om någon hade en smart lösning på problemet. 

Haffstein frågade publiken om hur många som ägde en elbil, en person räckte upp handen. Han frågade om det var några som kunde tänka sig att skaffa en elbil om fem år. Desto fler händer sträcktes upp.

”Hur vi lagrar energi kommer att bli väldigt aktuell om säg fem år, när alla ni som räckte upp handen äger en elbil. Då måste vår bostadsrättsförening tillhandahålla laddnings-infrastruktur så att vi inte har en sladd hängande ut från tredje våningen för att kunna ladda vår bil”, säger Haffstein som detta problemet redan blivit aktuellt för. 

Vidare berättade han om en rad olika utmaningar, bland annat att vi måste koppla upp fler företag, använda infrastrukturen på fler sätt t.ex. flipped classroom och inte minst välfärdsbredband som dessutom är ett aktuellt spår på Compare (NDHC).

”Hur ska vi ta hand om vår åldrande befolkning som blir allt äldre och ställer allt högre krav på god vård? Just nu är Tillsyn på natten ett stort ämne hos oss”, berättade Haffstein.

Avslutningsvis tog Haffstein upp Säkerhet och Integritet, viktiga ämne i framtidens informationssamhälle. Men också med funderingen om definitionen av integritet kommer att ändras?


Under nästa Compare-lunch gästas vi av Anette Rhudin på TIllväxtmotorn. Varmt välkomna 6 november. 

 

 

 

 

  


Karlstads El- och Stadsnät
Orrholmsgatan 15
65215, Karlstad

karlstadsnat@karlstad.se

http://karlstadsnat.se/