Öppna data erbjuder möjligheter till nya digitala tjänster för både kommersiella och ideella ändamål – och affärsmöjligheterna är mycket stora för innovativa entreprenörer, enligt Jenny Brodén på senaste Compare-lunchen.

”En studie gjord av EU-kommissionen visar på stor nytta för tillväxten med hjälp av öppna data. För Sveriges del beräknas det röra sig om en marknad värd 10 miljarder kronor”, förklarade Jenny Brodén på Compare-lunchen som lockade ett 70-tal deltagare.

Problemet är att Sverige ligger långt efter övriga länder när det gäller att ta vara på möjligheterna.

”Det vill vi gärna ändra på i dialog med näringsliv och innovativa entreprenörer”, sade Jenny Brodén och bjöd in till fortsatta diskussioner genom Compare.

Öppna data är en möjlighet för alla (både enskilda och företag) att fritt få tillgång till öppen information från den offentliga förvaltningen digitalt för både kommersiella och ideella ändamål.

EU-direktivet PSI  (Public Sector Information) innebär att offentlig information görs fritt tillgängligt digitalt. Öppen data ger medborgarna ökad service. Öppen och fri tillgång till information kan också bidra till att privata aktörer utvecklar nya innovationer och tjänster som ger ökad service till medborgarna.

Kreativa entreprenörer har redan tagit fram innovativa applikationer baserade på öppna data – men för många är den svenska PSI-lagen fortfarande okänd.

Jenny Brodén är IT-projektledare på Karlstads kommuns IT-enhet och leder EU-projektet ”Opening Up” som utvecklar verktyg, metoder och kompetenser som krävs för att möta medborgarnas och kommunens egna krav på öppenhet och tillgänglighet. Fokus i projektet ligger på att hitta lösningar på kommunens problem och utmaningar när det gäller sociala medier och öppen data. Det ska stödja innovation och utveckling i hela regionen och resultatet kommer att användas både i offentlig och privat sektor.

Ambitionen att förbättra förutsättningarna för vidareutnyttjande av offentlig information från myndigheter för både kommersiella och ideella ändamål finns på regeringens digitala agenda. Detta är också något som regleras i PSI-direktivet och Inspire-direktivet från EU.

……………………………

Nästa Compare-lunch: Fredag 5 december

Om ett globalt nätverk för hållbar utveckling – med runt 1.000 medlemmar i 80 länder i hela världen (varav de flesta innehar viktiga positioner i sina hemländer) som vill bygga affärsrelationer mellan företag och organisationer i olika delar av världen. Alla medlemmarna i  nätverket har en sak gemensamt – de har alla tillbringat en tid i Sverige för utbildning i Karlstad. Tid: Fredag 5 december kl 11:30-13:00. Plats: Elite Stadshotellet Karlstad. Anmälan senast tisdag 2 december via denna länk >>