Det var få händer som räcktes upp i franska salen på Elite Hotell i Karlstad när dagens talare, Tove Andersson, frågade om vilka som hade djupare kunskap om blockchain. Och inget konstigt med det. Även om blockchain länge varit ett buzzword är användningen av tekniken i Sverige ännu ytterst begränsad.

Och vissa aktörer inom den digitala ekonomin hoppas nog att det ska bestå.

– En av de stora grejerna med blockchain är att det kan avsätta många mellanhänder i systemet, som ska bygga tillit mellan parter. Istället bygger man system rakt mellan användare och producenter, sa Tove Andersson.

Blockchain-teknologin visade sig för första gången när kryptovalutan bitcoin föddes. En icke-teknisk beskrivning är att all information i en blockkedja är evig, spårbar, öppen och sammanlänkad. Ett förfalskat block går därför att härleda och kan heller inte generera nya block.

– Det är ett svar på den tillitskris som finns i världen, sa Tove Andersson.

– Men varför ska man exempelvis bygga system med pengar utan banker? I Sverige har vi ganska hög tilltro till banker, men i länder som Venezuela där hyperinflation råder har man inte det.

I medtech-bolaget Brighter, där Tove Andersson sitter i styrelsen, har man ett smart verktyg för att diabetessjuka enkelt ska kunna läsa av sina värden och dela den informationen med läkare och familj. Sjukvården är också ett av de fält där blockchain har stor potential, eftersom det ger patienter möjlighet att äga sin egen hälsodata.

Värdefull patientdata

Det kan förutom en ökad integritet ge möjlighet till nya affärer, enligt Tove Andersson:

– Blockchain kan ge möjlighet att sälja sin egen data, utan koppling till ditt namn. Det är en av de data i världen man betalar mest för inom forskningen. Spårbarheten gör också att man vet vem som har varit inne och läst i journalen. Det innebär en enorm potential för sjukvården, men det är ett tidigt skede. Infrastrukturen byggs fortfarande.


Tove Andersson sparkade igång höstens Compare-luncher med en föreläsning om blockchain, som kan skapa en ny digital näringskedja.

Förutom lagar och förordningar har blockchain-tekniken också en utmaning i att klara av snabbare transaktioner. Medan VISA klarar att hantera 40 000 transaktioner i sekunden klarar exempelvis Bitcoin just nu bara av sju, berättade Tove Andersson.

I nuläget skulle man kunna säga att blockchain snarare står för kvalitet än kvantitet. Det ”eviga” och svårförfalskade informationsflödet i en blockchain skapar dock stora möjligheter, exempelvis för att garantera äkthet och ursprung. Ett argument som är viktigt i många branscher.

– Framställning av diamanter är en sådan bransch, där man vill kunna spåra att framställningen sker på ett schysst sätt, sa Tove Andersson.

Fördjupning i Be Digitals nätverk

För en mindre, exklusiv skara fortsatte diskussionerna med Tove Andersson efter lunch-föreläsningen. I Compares satsning Be Digital fick nätverkets medlemmar möjlighet att fördjupa sig kring möjligheterna kring blockchain. En sådan diskussion med Visit Värmland resulterade i en idé om att kapa behovet av aktörer som hotels.com – en av de mellanhänder som just nu är helt avgörande, men kostsamma, för besöksnäringen.

Men även om ämnet skapade stor inspiration lämnades en fråga lite hängande i luften: när är tiden mogen för att satsa på tekniken? Tove Anderssons egna planer på en start up baserad på blockchain säger en del om marknadsläget:

– Det är high risk high reward. Vi diskuterar fortfarande i mitt team om det är för tidigt. Samtidigt sker utvecklingen i en exponentiell takt, men man vet inte om det tar två eller tio år.

Sandra Dalåsen

Event Coordinator

+46 (0)730-25 71 29
sandra.dalasen@compare.se

Compare
Sommargatan 101A
65637, Karlstad

info@compare.se