• Projektet ska lägga grunden för verksamheter inom cybersäkerhet, vilket kommer att stärka Värmlands och landets förmåga till förnyelse och innovation. Dessutom kommer det att skapas arenor för kompetensdelning mellan akademin och näringslivet, för att främja tillväxt och utveckling inom branschen,” säger Ingrid Ivars, projektledare på Compare.

Initiativet genomförs i samarbete med flera framstående aktörer i Sverige och Norge, som Digital Innlandet, The Norwegian Cluster for Cyber Security, Norges teknisk-naturvitenskapelige univsersitet, Høgskolen i Innlandet, Karlstad kommun och Karlstads universitet med flera.

  • Vår forskargrupp för datasäkerhet och personlig integritet vid Karlstads universitet har redan tidigare samarbetat med ledande cybersäkerhetsforskare vid NTNU i gemensamma forskningsprojekt inom cybersäkerhet. Cybersäkerhet har under de senaste åren blivit allt viktigare för Sverige och Norge. Vi ser mycket fram emot att utöka detta samarbete med Compare och viktiga intressenter i Värmland och Innlandet för att främja vår region som ett område för innovation och spetskompetens inom cybersäkerhet, säger Simone Fischer-Hübner, professor i datavetenskap vid Karlstads universitet.
  • Komplexa samhällsutmaningar kräver ofta samverkan mellan olika sektorer för att hitta hållbara lösningar. Ett vanligt problem är bristen på samarbete och kommunikation mellan sektorer och över nationsgränser, vilket hindrar utvecklingen av effektiva och innovativa lösningar. Det vill vi lösa genom nya attraktiva arenor för samarbete som skapar nya affärsmöjligheter,” säger Ingrid Ivars, projektledare på Compare.

Projektet startar i juni 2023 och den långsiktiga målsättningen är att bidra till ökad medvetenhet om den digitala säkerhetens betydelse bland företag och organisationer och att främja nya startups och spinoffs. Genom att främja innovation och samarbete kommer projektet att spela en viktig roll i att säkerställa en tryggare digital framtid för företag och organisationer i Sverige och Norge.

Ingrid Ivars

Digital Transformation Manager

+46 (0)76 836 68 68
ingrid.ivars@compare.se

Compare
Sommargatan 101A
65637, Karlstad

info@compare.se

Besöks- och postadress

Sommargatan 101A
656 37 Karlstad

Hitta till oss

Info@compare.se

Kontakta oss

Här hittar du kontaktuppgifter
till oss som jobbar på Compare

Ta kontakt

Följ oss