Tillsammans med Tomas Gustavsson, TUK Förlag arrangerade Compare Akademien ett seminarium om test i i SCRUM-projekt och i andra agila utvecklingsmetoder.

Vid klassiska testtillvägagångssätt bygger man ofta färdigt produkten och testar sen. I SCRUM-projekt testar man under tiden utveckling pågår. En stor fördel med detta är att man hela tiden kan få feedback och därmed säkerställa att man i slutändan levererar det kunden vill ha. Vid utveckling enligt SCRUM är en viktig del den täta kommunikationen och feedbacken mellan teamet och kunden samt mellan medlemmarna i teamet.

Agila utvecklingsmetoder bygger på sju principer som härstammar ifrån Lean software development ett arbetssätt framtaget av Mary and Tom Poppendieck. De sju principerna är:
– Eliminera det som inte tillför projektet något
– Fokusera på att lära
– Bygga in kvalité
– Besluta så sent som möjligt
– Leverera så snabbt som möjligt
– Respektera människor
– Se och optimera helheten

”Vid testning i SCRUM-projekt finns det två principer som kan krocka och kan skapa problem. Den ena principen är 100%-regeln som innebär att alla buggar som hittas skall rättas. Den andra innebär att man gör det viktigaste först och ser till att kunden får snabb effekt.”, berättade Tomas Gustavsson. ”Vill man leverera snabbt till kunden och frångår 100%-regeln så är det viktigt att man bollar med beställaren för att bedöma om det är värt att rätta nu eller om man ska gå vidare till nästa krav. Det här arbetssättet kräver mer tid och engagemang av kunden men det resulterar i en bättre produkt.”

För att bygga ett nytt system krävs någon som vill ha systemet samt någon som kan utveckla systemet. Mellan dessa behövs god kommunikation och närhet för framgång i utvecklingsprojektet. Testaren bör vara en egen utpekad roll inom teamet.

”Det är viktigt att testaren har full fokus på test, är kreativ, flexibel, disciplinerad, samarbetsvillig. Dessa egenskaper är väldigt likt de som krävs av en Scrummaster och i vissa fall kan man använda Scrummaster som testare. Det är inte optimalt men acceptabelt om vi inte kan få en egen person som testare. Det viktigaste är att det inte är någon i utvecklingsteamet utan någon som kan se på systemet utifrån”, sa Tomas Gustavsson.

Tomas Gustavsson är verksam på avdelningen för Informatik på Karlstads Universitet där han föreläser inom Industriell projektledning. Tomas är även vd för TUK Förlag och känd som författare till Årets projektledarbok 2008 ”Agile – konsten att slutföra projekt”. Han har arbetat som verksamhetskonsult inom IT och projektledning och bland annat hjälpt Aftonbladet, BAE Systems och Fujitsu att arbeta med Scrum och agila metoder.
 

Besöks- och postadress

Sommargatan 101A
656 37 Karlstad

Hitta till oss

Info@compare.se

Kontakta oss

Här hittar du kontaktuppgifter
till oss som jobbar på Compare

Ta kontakt

Följ oss