Henrik Larsson berättade om Tietos erfarenheter av att använda Scrum under vårens tredje Scrum-seminarium arrangerat i CompareAkademiens regi. Henrik var initiativtagare till att Tieto i Karlstad började använda ett agilt arbetssätt och Scrum 2005.

”Idag används metoden i 60 procent av Tietos utvecklingsprojekt”, berättade Henrik. ”Scrum är en utvecklingsmetod som handlar extremt mycket om samarbete. Här räknas hela gruppens resultat och inte de enskildas. En grupp skall inte vara större än 9 personer för då blir det svårt att hålla koll på utvecklingen samt att skapa god kommunikation.”

En nyckelfaktor i ett Scrum-projekt är effektiv kommunikation mellan gruppmedlemmarna samt mellan gruppen och kunden. Dagliga ”stå-upp”- möten är ett viktigt kommunikationsverktyg. Här redogörs för hur man ligger till i projektet och möjliga problem lyfts upp.

”De dagliga stå-upp-mötena är en nyckel till den goda kommunikationen i ett Scrum-team. Med hjälp av stå-upp-möten hittar man ofta lösningar på problem eftersom det som krävs för att lösa problemet oftast finns inom gruppen. Att ha gruppen i samma rum är också otroligt effektivt då det skapar en tät kommunikation mellan medlemmarna”, sa Henrik Larsson. ”En annan av Scrums styrkor är den goda insynen för både gruppmedlemmar och produktägare. Det här kan även vara ett problem då det kan vara obehagligt när organisations-, personal- och samarbetsproblem blir synliga.”

I Scrum jobbar man i korta utvecklingsperioder och utvärderar ofta hur man ligger till för att snabbt kunna korrigera om man är på väg åt fel håll. Kortsiktigheten kan ibland vara ett problem då man lätt kan tappa fokus på helheten. ”För att undvika detta så är projektledning och produktägarroll väldigt viktiga för att hjälpa gruppen hålla fokus på helheten”, sa Henrik Larsson.

Henrik Larsson arbetar på Tietos process- och kvalitetsenhet och ansvarar för mjuvaruutvecklingsprocessen globalt inom Tieto. Henrik har arbetat med metoder och processer för mjukvaruutveckling i mer än 10 år.