Under våren har fyra utvalda bolag genomgått en utbildning för digitala mässor och andra digitala säljkanaler. Pilotprojektet (läs mer) initierades av Region Värmland, där Compare ansvarat för själva utbildningen. Syftet har varit att höja den digitala kompetensen hos de värmländska företagen för att nå ut både till en nationell och internationell marknad, när Corona skapat stora hinder för traditionella kontaktvägar.

Konkret vägledning har identifierats som en viktig faktor för att få fler företag att kunna orientera sig och ta steget till mer digitaliserade kundaktiviteter.

Stöttas av Tillväxtverket

Tillväxtverket har nu beslutat att stötta en utvidgad satsning som sträcker sig till november. Compare kommer tillsammans med Paper Province och Visit Värmland att låta ytterligare åtta företag ta del av utbildningspaketet. Ett grundkrav är att företagen redan idag ska agera på den internationella marknaden, alternativt ha en ambition att skala upp sin affär internationellt.

Det långsiktiga syftet med projektet är att skapa en mer tillgänglig exportmarknad för små och medelstora företag i Värmland. Det finns även en viktig hållbarhetsaspekt, där företagen kan minska sitt resande men ändå vara aktiva och synliga på en global marknad.

Be Digital bas för kunskapsspridning

I satsningen ingår att skapa en lärprocess och digital verktygslåda, där kunskaperna om digitala kundkontakter kan spridas till en större grupp företag. Tjänsterna ska distribueras via Compares plattform Be Digital, som även innehåller en matchningstjänst där företag som söker stöd för digital transformation kan hitta leverantörer.

– Be Digital innehåller flera verktyg för att företag ska kunna ta sig vidare i sin digitala omställning och framtidssäkra sin verksamhet. En utbildning i digitala kundkontakter tror jag kan bli ett viktigt första steg för att se ett större behov, säger Mikael Holmgren, ansvarig för Be Digital på Compare.


Per-Erik Mogren och Peter Fagrell från CWT Worktools tycker att den handledning Peter Gunnebro, som ansvarat för utbildningsinsatserna på Compare bidragit med varit oerhört värdefull. Nu finns både teknik och kunskap på plats för att CWT Worktools kundkontakter ska kunna skötas digitalt. 

CWT Worktools är ett av företagen som tagit del av den pågående pilotutbildningen. Deras kundbas är till största del internationell och fysiska möten har varit avgörande för verksamheten.

– Vi har varit ute på otroligt mycket mässor under åren. Det vi har sett nu är att de virtuella mässorna och andra mötesplattformar har blivit vardag. Vi har lärt oss otroligt mycket och ställer in oss på att det är en helt annan verklighet vi möter efter Corona, säger ägaren Peter Fagrell, som tror att många företag överskattar investeringsbehovet för att komma i gång.

Han tycker att CWT Worktools med nyvunna, digitala kunskaper flyttat fram positionerna rejält. Nu finns både kompetens och teknik på plats för att möta kunderna digitalt. Utbildningen har även resulterat i ett virtuellt demonstrationsrum och återkommande videomöten, där distributörerna erbjuds teknisk support.

– Vi kommer även att spela in en hel del instruktionsmaterial. Vår ambition att skala upp för att nå fler kunder. Aktuellt contet i sociala medier ger också viktig exponering – där CWT nu har blivit betydligt mer aktiva, säger Peter Fagrell.

Är ditt företag intresserat av att delta i utbildningen?
Här hittar du mer info om utbildningen

 

Compare
Sommargatan 101A
65637, Karlstad

info@compare.se

Besöks- och postadress

Sommargatan 101A
656 37 Karlstad

Hitta till oss

Info@compare.se

Kontakta oss

Här hittar du kontaktuppgifter
till oss som jobbar på Compare

Ta kontakt

Följ oss