Satsningen på innovationscheckar är nationell och finansieras av Vinnova. Syftet är att skapa bättre förutsättningar för framgångsrik innovationsutveckling i företagen. Målet är att checkarna ska leda till förbättrad innovationsförmåga, ökad konkurrenskraft och nya lönsamma affärer.

För att ett företag ska beviljas stöd ska det vara i en innovationsfas och utveckla ett nyskapande erbjudande på den marknad det verkar inom. Det kan handla om en tjänst, process, affärsmodell eller produkt.

Fokuserar på tre områden

Checkarna ska finansiera extern expertis eller tillgång till infrastruktur inom tre områden:

  • Affärsutveckling. Checken ska stödja företag i att avgöra potentialen i en affärsidé, exempelvis genom att validera och undersöka kundefterfrågan, marknadsstorlek och affärsmodell. Affärsutvecklingschecken ska användas för att köpa in extern kunskap från forskningsinstitut, universitet, högskolor eller privata aktörer.
  • Immateriella rättigheter. IP-checken syftar till att företag med hjälp av extern kompetens ska kunna ta fram en strategi för hantering av sina immateriella tillgångar.
  • Infrastruktur. Checken ska användas för att finansiera möjlighet att utreda och testa teknik och uppskalningsmöjligheter. Det kan bland annat handla om tillgång till labb, testbäddar, demo- och produktionsanläggningar. Här ingår också beräkningskapacitet, större IT-infrastruktur.

Inom affärsutveckling och immateriella rättigheter är det maximala stödet 100 000 kronor, det går även att kombinera checkar inom olika kategorier upp till maxbeloppet.


Anders Solberg tillsammans med Britt Lööv från Sting Bioeconomy, som tillsammans med Compare är de värmländska aktörer som förmedlar Vinnovas innovationscheckar.

Compare är en av fem aktörer som har fått förtroendet att förmedla innovationscheckar i norra Mellansverige, totalt rör det sig om 1,5 miljoner kronor ur den nationella potten på 44 miljoner. Normalt sett är de stödtjänster Compare erbjuder nischade inom digitalisering, men i den här satsningen kan innovationsstöd ges inom många olika områden. Dessutom medger innovationscheckarna från Vinnova möjlighet till ett något högre stödbelopp.

Skapar nya affärsrelationer

– Vi hoppas att många, både nya och etablerade, företag kommer att söka för att utveckla spännande idéer. Innovationscheckarna ger även ytterligare en injektion till näringslivet genom att tjänsterna utförs av leverantörer, som därigenom får möjlighet att utveckla sitt tjänsteutbud inom innovationsområdet. Det tycker vi är viktigt och det skapar också förutsättningar för långsiktiga affärsrelationer mellan företagen och leverantörerna, säger Anders Solberg, Innovation Manager på Compare.

Han tror att ett område där innovationscheckarna kan ha potential är för att skapa digitala prototyper, en tjänst som Compare redan levererar via DigitalWell Arenas Innovationssupport.

Två huvudkriterier finns för företag ska kunna ta del av innovationscheckarna. Det ena är en jämställdhetsaspekt, där både kvinnor och män ska ha inflytande över företaget. Det andra är att innovationerna ska bidra till hållbarhetsmålen i Agenda 2030, där affärsförnyelse genom att nya material med lägre klimatpåverkan testas i befintliga produkter är ett exempel.

Anders Solberg

Innovation Manager

+46 (0)73 529 14 62
anders.solberg@compare.se

Compare
Sommargatan 101A
65637, Karlstad

info@compare.se

Besöks- och postadress

Sommargatan 101A
656 37 Karlstad

Hitta till oss

Info@compare.se

Kontakta oss

Här hittar du kontaktuppgifter
till oss som jobbar på Compare

Ta kontakt

Följ oss