Tillväxtmotor har vänt sig till IT-klustret Compare för att hjälpa Värmlands små- och medelstora företag att växa med innovativ, digital teknik. Projektets tredje seminarium ägde rum förra veckan då 24 anställda från Compare-företagen träffades på Innovation Park för att samverka över företagsgränserna, i syfte att tillvarata spetskompetens inom olika områden för att gemensamt kunna presentera en palett av värdeskapande lösningar till små- och medelstora företag. 

”Det finns en stor marknad i Värmland och vi har en bred kompetens hos Compare-företagen. Om vi kan samverka ger det ett större värde för kunden och långsiktigt ger det även chans för ICT-företagen att växa”, säger Tord Larsson-Steen, LearningWell. 

Ineffektiva processer hos små- och medelstora företag
Det finns idag 7 540 företag med 1-49 anställda i Värmland. Detta är en fantastisk marknadspotential och en mycket viktig tillväxtmotor för Värmländskt näringsliv. Tyvärr är det många företag som inte ser hur de kan använda digital teknik för att utveckla verksamheten. Näringslivet å andra sidan säljer ofta in en lösning istället för att bilda sig en översikt över det verkliga behovet och ge kunden en helhetslösning. 

Säffle Plåt och TD Golv är två Tillväxtmotorbolag som insett att de behöver ta hjälp från Compares 100 ICT-företag för att kunna växa. Med hjälp av JanE Larsson, 2Concialiate, har de  kartlagt sina processer och därmed tydligare fått se vad som fungerar bra och vad som behöver förbättras. Företagen upplevde det svårt att växa på grund av ineffektiva tids- och resurskrävande processer. Utmaningarna var flera såsom manuell pappershantering, behov av att synliggöra processer, fördela arbetsuppgifter, få hjälp med analys och uppföljning och få en smidigare översikt från beställning till färdigt arbete. Detta presenterades vid ett seminarium då Compare-företagen också fick chans att ställa frågor till Tillväxtmotorbolagen, för att verkligen förstå deras behov av digital teknik. 

Verkliga behov, konkreta affärer
Vid förra veckans workshop fick företagen omvandla Tillväxtmotorbolagens utmaningar till behov. Behoven ligger till grund för de lösningar som nu kommer arbetas fram i samverkan från olika Compare-företag i syfte att tillsammans kunna jobba fram värdeskapande lösningar för kund. 

”Det finns stor utvecklingspotential hos de små- och medelstora företagen, men man får ta det i små steg. Vi vill föra in tekniken på ett sätt så att alla i företaget hänger med och åstadkomma något som blir beständigt”, säger Ingvar Gräsberg, Xmentor Management. 

LearningWell, Midpoint och Xmentor Management valde att ta ansvar för att forma tre grupper som kommer att presentera en unik lösning utifrån TD-golv och Säffle Plåts behov. De tre företagsledarna är överens om att man inte får vara rädd för konkurrensen utan se det långsiktiga värdet i att samarbeta. 

”Alla seminarier har varit inriktade på ett konkret slutresultat med verkliga behov och riktiga affärer, det är unikt och är ett nytt sätt att jobba på. Man ska inte vara rädd för konkurrensen, möjligheterna till samarbete är större och vi måste hjälpa varandra för att tillgodose behoven i de små- och medelstora företagen”, säger Fredrik Månsson, Midpoint. 

En resurs som företagen efterfrågar är digital marknadsföring och de Compare-företag som erbjuder detta är mer än välkomna att höra av sig till någon av kontaktpersonerna nedan. De tre förslagen kommer att presenteras under workshop fyra inför TD Golv, Säffle Plåt och alla grupperna vid nästa träff den 19 september 14.00-16.30 på Innovation Park. 

Kontaktpersoner för grupperna
Tord Larsson-Steen, LearningWell, tord.larsson-steen@learningwell.se, 070-577 61 33 
Fredrik Månsson, Midpoint, fredrik@midpoint.se, 054-291502 
Ingvar Gräsberg, Xmentor Management, ingvar.grasberg@xmentor.se, 0705-40 52 97

Läs mer om tidigare seminarier
Artikel från det första seminariet ”Kan Compare möta SMF behov av innovativa lösningar” 
Artikel från det andra seminariet ”Presentation av processkartläggning”

Har du frågor kring projektet?
Magnus Bårdén, magnus.barden@compare.se, +46 (0)708 15 56 65

    

Text och foto: Hanna Grevillius