Landstinget i Värmland har för Nordic Medtest tecknat ramavtal för konsultstöd inom test av vård-IT med sex Compare-företag – Altran, CGI, Learning Well, Omegapoint, Veriscan Security och ÅF Technology.

Ramavtal har efter genomförd prövning och utvärdering av inkomna anbud tilldelats nedanstående anbudsgivare enligt angiven rangordning inom tre anbudsområden: 

Anbudsområde 1 – Test och testledning

 • 1. LW LearningWell East AB
 • 2. Altran Technologies Sweden AB
 • 3. B3 IT Management AB
 • 4. Omegapoint AB
 • 5. ÅF-Technology AB

Anbudsområde 2 – Säkerhet

 • 1. ÅF-Technology AB
 • 2. Secure State AB
 • 3. Omegapoint AB
 • 4. CGI Sverige AB
 • 5. Veriscan Security AB

Anbudsområde 3 – Användbarhet

 • 1. ÅF-Technology AB
 • 2. Omegapoint AB
 • 3. CGI Sverige AB

”Tilldelningsbeslutet har fattats efter genomförd prövning och utvärdering av inkomna anbud. Antagna anbud uppfyller samtliga krav enligt anbudsförfrågan och är de ekonomiskt mest fördelaktiga anbuden, utifrån de i underlaget redovisade kriterierna, för respektive delområde”, skriver Landstinget i Värmland i sin motivering.

Utvärderingen per anbudsområde har genomförts utifrån poängsättning av ett arbetsprov och en uppdragsbeskrivning som anbudsgivarna skulle lämna in tillsammans med sina anbud. I upphandlingen har en modell för fast pris använts, vilket innebär att poängsättningen har varit helt avgörande för utfallet.

Avtalstiden är två år med möjlighet att förlänga avtalet med ytterligare ett plus ett år. Uppdragen kommer företrädesvis att utföras på plats hos Nordic MedTest på Hammarö och i Karlstad, men arbete kan även komma att krävas på andra orter. 

Altran
Tullhusgatan 1A
65226, Karlstad

+46 (0)705-662650

info@altran.se

https://www.altran.com/se/sv/

CGI
Tynäsgatan 6
65216, Karlstad

054-14 70 00

http://www.cgi.se

LearningWell
Drottninggatan 32
65225, Karlstad

+46 (0) 70 877 34 33

karlstad@learningwell.se

http://learningwell.se

Veriscan Security
Verkstadsgatan 20
65004, Karlstad

+46 (0)54 85 66 20

info@veriscan.se

http://www.veriscan.se/