Genom det svensk-norska samarbetsprojektet ISIS (IT och Säkerhet i Inre Skandinavien) har Compare-företaget Bitsec fått möjligheten att presenteras på ett seminarium i Norge med ledande specialister inom IT-säkerhet och industrispionage.


När Compare och Bitsec tidigare i år höll ett heldagsseminarium i Karlstad om företags- och industrispionage blev det en väckarklocka för många av deltagarna. Seminariet arrangerades inom ramen för projektet ISIS som i måndags arrangerade ett motsvarande seminarium i Norge – ”Industrispionasje og informasjonstyveri” – med Kunnskapsbyen Lillestrøm som arrangör.

Jonas Persson, Stefan Larsson, Marit Heiberg och Björn Lysell.

”En mycket bra möjlighet för oss att få direktkontakt med intressanta aktörer på den norska marknaden”, säger Stefan Larsson – VD på Bitsec som deltog på seminariet tillsammans med sina kollegor Björn Lysell (specialist på informationssäkerhet) och Jonas Persson (specialist på IT-kriminalitet).

Från Norge deltog Janne Hagen (seniorforskare vid Forsvarets forskningsinstitutt FFI och ansvarig för Næringslivets sikkerhetsråds informasjonssikkerhetsutvalg), Rune Marius Rokke, (chef för Security Services/CISSP i Protega AS), Thomas Lillebø, (senior säkerhetsrådgivare i Protego AS), Kristine Beitland (direktör i Næringslivets sikkerhetsråd) och Roar Thon (fagdirektør på Nasjonal sikkerhetsmyndighet NSM).

Mikael Lundström, Marit Heiberg, Stefan Larsson, Janne HagenRoar Thon, Kristine Beitland, Björn Lysell, Rune Marius Rokke, Thomas Lillebø och Jonas Persson.

Samarbetsprojektet ISIS har bidragit till att knyta kontakter mellan ledande experter i Sverige och Norge inom området IT och säkerherhet, enligt Marit Heiberg (Kunnskapsbyen Lillestrøm) som leder den norska delen av ISIS-projektet.

”I våre vestlige land er vi alle enige om at det må foregå en del etterretning. Militære trusler og beskyttelse mot terrorisme er to områder våre land bruker ressurser på. Imidlertid har ikke land i Norden godkjent etterretning som fremmer et lands økonomiske utvikling. Dette medfører at vi ikke følger opp nok ifht å beskytte eget næringsliv mot spionasje. Her er et stort forbedringspotensiale. Både FoU og energisektoren, og da spesielt oljebransjen er svært utsatt for spionasje”, sier Marit Heiberg.

Flere foredragsholdere framholdt at det er store mørketall på dette området, mange virksomheter vet ikke at de blir hacket. Vårt næringsliv består av mange små foretak, uten egne IT-avdelinger. Her trengs mye kunnskap, øving, tester og økt bevissthet. 

Roar Thon oppsummerte dette slik: ”Jo mer ressurser vi bruker på å avdekke IT-sikkerhetsproblematikk, jo verre blir situasjonsbildet. Sikkerhet blir sett på som en utgift og ikke en investering. Sikkerhet må ikke bare inn på styrebordene, det må inn i styrehodene”.

ISIS-seminariet i Norge lockade ett 40-tal deltagare.

ISIS (IT och Säkerhet i Inre Skandinavien) är ett norsk-svenskt samarbetsprojekt som drivs av norska Kunnskapsbyen Lillestrøm och svenska Compare Karlstad. Projektet pågår fram till augusti 2014 i syfte att hitta goda exempel i respektive nätverk som kan vidareutvecklas.

”Det nu genomförda seminariet i Norge var den sista aktiviteten inom ramen för ISIS-projektet – men de kontakter som skapats har lagt grunden till nya och spännande interregionala samarbetsprojekt”, summerar Mikael Lundström (Compare) som leder den svenska delen av ISIS-projektet.

Bitsec
Våxnäsgatan 10
65340, Karlstad

+46 (0)84 11 90 10

info@bitsec.se

http://www.bitsec.se/