Antalet deltagare vid lunchträffar arrangerade av samverkansgruppen SNITS (Samverkan näringsliv och IT-studenter) har de senaste två åren nästan dubblerats. När CGI stod som värd för höstterminens andra SNITS-lunch nådde deltagarantalet taket på 70 personer och lite därtill.

Under sju års tid har Compare-företag genom SNITS bjudit in studenter vid Karlstads universitet till frukost- och lunchträffar ett antal gånger per läsår. Konceptet har under tiden förfinats och utvecklats till dagens SNITS-luncher.

”Intresset för träffarna har gått i vågor under åren men det senaste  året har vi sett en markant ökning av antalet deltagare. Föredragen idag är konkreta och lyfter aktuella ämnen och teman i branschen”, berättar Eva Glavenius – koordinator för samverkansgruppen SNITS.

SNITS-luncher arrangeras sex gånger per läsår. Varje lunchträff har en företagsvärd som bjuder IT-studenter vid Karlstads universitet på lunch och föredrag. Föredragen kan handla om allt från trender i branschen, aktuella verktyg och tekniker till en personlig berättelse om hur det är att jobba i IT-branschen.

När CGI stod som värd var temat på mötet Microsoft Self Service BI. Marcus Kvarnström (bilden) från CGI berättade om Microsofts BI plattform och visade genom en demonstration exempel på hur verktyg för datainsamling, datamodellering och visualisering i Excel kan användas.

CGI är ett internationellt bolag med 68.000 medarbetare utspridda på 400 kontor i 40 olika länder. Ett av kontoren finns i Karlstad. Företaget är en ledande global leverantör av tjänster inom IT och affärsprocesser som erbjuder business consulting, systemintegration och outsourcing.

”Att vi på CGI står som värd för SNITS-luncher är ett sätt att ge studenterna inblick i vår verksamhet och eventuellt deras framtid. Det är också en möjlighet för oss att visa upp oss mot studenterna och på så vis skapa ett intresse för oss som arbetsgivare framöver”, berättade Thomas Rosevall (bilden) – konsultchef på CGI i Karlstad.

Tre av deltagarna på SNITS-lunchen var Nicklas Hasselström, Richard Hoorn och Johan Häger – alla tre studenter på civilingenjörsprogrammet datateknik årskurs 5.

”Att delta på SNITS-luncherna är en gratis möjlighet för oss studenter att få en inblick i vad företagen här i regionen gör”, sa Nicklas Hasselström. ”Det känns dumt att inte utnyttja en sådan möjlighet”.

”SNITS-luncherna är intressanta och det är ett bra sätt att skapa kontakter samt möjlighet att hitta ett företag att göra exjobb för”, sa Richard Hoorn som tillsammans med klasskompisen Johan Häger diskuterar med ett av SNITS-företagen kring ett eventuellt exjobb.

”Det är väldigt kul att intresset för luncherna har blivit så stort och att så många studenter tar vara på möjligheten att skapa kontakter med arbetslivet”, summerar Eva Glavenius.

SNITS (Samverkan Näringsliv och IT-studenter): Samverkansgruppen kring IT-utbildningarna vid Karlstads universitet ordnar studiebesök, gästföreläsningar, lunchmöten, mentorsverksamhet, praktikplatser och examensarbeten för IT-studenterna vid Karlstads universitet. Gruppen består av representanter för CGI, Elvenite, Evry, iBiz Solutions, Ninetech, Prevas, Sogeti, Stamford, Tieto, ÅF, XLENT och Compare. Karlstads universitet representeras av Informatik och Datavetenskap samt ett antal IT-studenter.

CGI Sverige AB
Tynäsgatan 6
65216, Karlstad

054-14 70 00

http://www.cgi.se

Besöks- och postadress

Sommargatan 101A
656 37 Karlstad

Hitta till oss

Info@compare.se

Kontakta oss

Här hittar du kontaktuppgifter
till oss som jobbar på Compare

Ta kontakt

Följ ossAnmäl till nyhetsbrev!