Den 16-18 juni har Compare-företagen ett utmärkt tillfälle att ta del av de senaste rönen inom mekatronik och presentera sig själva när Karlstads universitet bjuder in näringsliv och forskare till en internationell konferens – Mechatronics 2014 som hålls på Karlstads universitet och Karlstad CCC.


Totalt finns 86 föreläsningar och seminarier att välja mellan och fyra internationellt erkända huvudtalare:

 • Prof. David Bradley: Mechatronics – Past, Present and Future.
 • Prof. Robert Gao: Intelligent Mechatronics for Advanced Manufacturing
 • Prof. Shigeki Sugano: Human Symbiotic Robot – Design and Human Interaction
 • Prof. Rüdiger Dillman: Status and Recent Progress Towards Interactive Cognitive Robot Systems

I samband med konferensen arrangeras också en mässa där Compare kommer delta för att marknadsföra det Automationsnätverk som ska starta i höst tillsammans med The Paper Province och Stål & Verkstad. Compare-företag har möjlighet att kostnadsfritt stå med i en gemensam monter. Kontakta Ulf Lidberg för mer information.

Ur programmet:

 • Controlled mechanical systems, robots and adaptronics.
 • Drivers and actuators.
 • Sensors, measurement systems and signal processing, pattern recognition.
 • Control of mechatronic systems.
 • Industrial wireless communications in mechatronics.
 • Mechatronic design.
 • Mechatronic education.
 • Human aspects and mechatronics.