”Nu är Nordic MedTest igång på riktigt – och vi har ett unikt erbjudande på en global mångmiljardmarknad som kan komma att skapa sysselsättning och affärer i regionen”, sade Peter Furster och Leif Carlson när de gav en statusrapport om Nordic MedTest för Compare-företag.

”Nordic MedTest står för säkrare IT i vården”, förklarade Leif Carlson: ”Sjukvården drabbas allt för ofta av all-varliga incidenter på grund av fel och brister i vård-IT. Det vill vi ändra på. Genom en kombination av test- och vårdkompetens möjliggör vi säkrare, effektivare och mer användbar IT inom vård och omsorg som räddar liv”.

”Vi vet redan nu att Nordic MedTest har ett unikt och starkt erbjudande på en global mångmiljardmarknad”, förklarade Peter Furster: ”Om vi så bara tar en bråkdel av de svenska landstingens sammanlagda behov av kvalitetssäkring av IT har vi en omsättning på över 100 miljoner kronor per år”.

Och då är de svenska landstingen bara en av flera målgrupper för Nordic MedTest: ”Behoven av att testa och kvalitetssäkra IT-system är minst lika stora inom kommunernas omsorg liksom bland privata vårdgivare och leverantörer av IT-system till vård och omsorg”, fortsatte Peter Furster: ”Vad vi vet ligger vi långt framme även internationellt vilken kan öppna även den globala marknaden för oss”.

Det var i oktober 2012 som projektet ”Testbädd för IT inom sjuk- och hälsovård” startades under namnet Nordic MedTest – ett regionalt samarbetsprojekt mellan Landstinget i Värmland, IT-stiftelsen Compare Karlstad och Karlstads universitet.

Enligt projektplanen skulle Nordic MedTest utredas och byggas under tre år för att vara körklart för skarpa testuppdrag till slutet av 2015. Med det har gått mycket fortare än någon räknat med. Flera testtjänster är redan utförda, levererade och fakturerade.

”Vi har visat att vi klarar det och vi har lyckats med det som sades vara omöjligt inom vård-IT som är extremt komplext”, sade Leif Carlsson: ”Och det innebär att kunderna nu står och bankar på dörren till oss samtidigt som vi måste fortsätta med att bygget av Nordic MedTest – en tuff utmaning men också en unik möjlighet eftersom vi kan bygga från grunden samtidigt som vi levererar”.

Nordic MedTest håller nu på att byggas upp med egen personal och egen testmiljö. ”Till detta kommer vi att knyta vårdpersonal med verksamhetskunnande och IT-konsulter med specialistkunskap inom olika områden beroende på uppdrag”, förklarade Peter Furster och avlsutade: ”Nu kör vi – är ni med?”.

Leif Carlson och Peter Furster (Nordic MedTest)