Leverantörer har nu utsetts till åtta av tio uppdrag som Nordic MedTest utlyst för tjänster kring infrastruktur och arbetsprocesser för test av IT-system i hälso- och sjukvården

När anmälningstiden gick ut hade 20 företag lämnat in totalt 75 intresseanmälningar till de tio samverkansprojekten. Uppdragen är av mindre omfattning inom ramen för så kallad direktupphandling som i detta fall varit ovanligt öppen i sin form, enligt Göran Karlström på Nordic MedTest.

Efter utvärderingar av intresseanmälningarna har Nordic MedTest (NMT) valt följande leverantörer av tjänster som ska levereras under hösten – dock senast årsskiftet:

Greenfinger AB har fått uppdraget att ge stöd och experthjälp i arbetet att etablera och långsiktigt förvalta ett ledningssystem för rätt informationssäkerhet (LIS). Ledningssystemet ska baseras på ISO 27000-serien och harmonieras med andra tillämpliga ISO-standards samt ITIL.
 
Qtema AB har fått uppdraget att ta fram en prototyp för NMT:s kundprocess som ska kunna hantera och stödja utvärdering av kundens behov och krav, analys av system och tekniska lösningar samt föreslå och konkretisera ett lösningsförslag.
 
LearningWell AB har fått uppdraget att utreda grundförutsättningarna och utvärdera möjliga verktyg för testautomatisering av vårdinformationssystemet Cosmic på Landstinget i Värmland. Kravet är att vald metodik ska kunna användas generiskt – dvs kunna användas även på andra liknande system.
 
Omegapoint AB har fått uppdraget att ta fram ett konceptförslag för att hantera de komplexa testdata som ingår i test av större vårdinformationssystem. Lösningen ska vara generisk och möjlig att tillämpa på flera system baserade på en gemensam testdatabas eller liknande.
 
Knowit Karlstad AB har i samarbete med Redpill Linpro AB fått uppdraget att leverera, installera och göra grundkonfiguration av Alfresco som dokumenthanteringslösning i NMT:s ledningssystem.
 
Stretch AB har fått uppdraget att  under hösten leverera och sätta upp JIRA som ärendehanteringssystem för NMT. Ärendehanteringssystemet ska klara såväl interna som externa ärenden.
 
Qtema AB har fått uppdraget att ta fram förslag till hur användbarhetstestning av vårdinformationssystem ska kunna genomföras på NMT.
 
Omegapoint AB har fått uppdraget att ta fram lösningsförslag för enkel flyttning, aktivering och deaktivering av miljöer för komplexa vårdinformationssystem mellan kund och NMT samt intern inom NMT.
 
Till två av uppdragen pågår urvalsprocessen fortfarande. Det gäller att ta fram en prototyp för NMT:s leverantörsprocess och att göra en förstudie av testmöjligheter för nationella eHälso-tjänster.
 
….
 
Nordic MedTest är en gemensam satsning som Landstinget i Värmland, IT-stiftelsen Compare Karlstad och Karlstads universitet gör kring test av IT-system i hälso- och sjukvården. Initiativet har nationellt stöd från innovationsmyndigheten VINNOVA, Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), Sveriges Tekniska Forskningsinstitut (SP) och Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA). Målsättningen är att utveckla och etablera ett nationellt och på sikt ett internationellt testcenter för vård-IT – ett leverantörsoberoende och öppet testcenter där vårdgivare (landsting, kommuner och privata aktörer) i samverkan med IT-leverantörer kan utveckla, testa och på ett säkert sätt införa nya och innovativa IT-tjänster i vården.

Greenfinger
Gräsåsholmen 327
65593, Karlstad

+46 (0)706 23 03 60

info@greenfinger.se

http://www.greenfinger.se/

LearningWell
Lagergrens gata 4
65214, Karlstad

+46 (0)70–577 61 33

https://learningwell.se

Knowit
Tullhusgatan 1B
65226, Karlstad

+46 (0)8 700 66 00

info@knowit.se

https://www.knowit.se

Besöks- och postadress

Sommargatan 101A
656 37 Karlstad

Hitta till oss

Info@compare.se

Kontakta oss

Här hittar du kontaktuppgifter
till oss som jobbar på Compare

Ta kontakt

Följ ossAnmäl till nyhetsbrev!