Compare-företagen erbjuds nu regionalt stöd för att bli mer attraktiva arbetsgivare som tryggar kompetensförsörjningen på kort och lång sikt.

”Hela arbetsmarknaden står inför mycket stora förändringar – därför görs en gemensam regional kraftsamling för att hantera omställningar på ett effektivt sätt och säkra företagens kompetensbehov för framtiden”, förklarar Monica Brandelius: ”Ytterst handlar det om att skapa förutsättningar för att öka företagens, organisationers och regionens konkurrenskraft”.

”ICT-branschen är relativt ung och mycket snabbrörlig samtidigt som många Compare-företag är mindre och saknar erfarenheter av strategisk kompetensförsörjning”, säger Mikael Lundström: ”Därför är detta en möjlighet för Compare-företagen att få stöd för att trygga kompetensförsörjningen på kort och lång sikt genom att bli en mer attraktiv arbetsgivare”.

Monica Brandelius är processledare för KOM-INN – en regional samverkan för att utveckla och införa hållbara system för strategisk och varaktig kompetensförsörjning i Värmland.

Mikael Lundström är delprocessledare för Compare-företagen i KOM-INN som drivs av de värmländska klusterorganisationerna tillsammans med Karlstads universitet och Region Värmland för att utveckla olika typer av stöd för företag och organisationer.

”Utvecklingsarbetet utgår från näringslivets behov och kommer att genomföras i samverkan med arbetsmarknadens aktörer för att att säkerställa behoven av kompetensförsörjning idag och för framtiden”, säger Monica Brandelius: ”Vi ska ta fram olika verktyg som kan underlätta för företagen att kartlägga deras kompetensbehov och göra rätt val av kompetenssatsningar”.

”Arbetet förväntas på ett praktiskt sätt skapa långsiktiga effekter i deltagande företags och organisationers förhållningssätt och arbetsmetoder – exempelvis genom att bli bättre på att kartlägga de egna kompetensutvecklingsbehov i relation till företagets utvecklings- och tillväxtsbehov”, förklarar Mikael Lundström och uppmanar Compare-företagen att ta vara på möjligheten att vara med redan från början.

”Vi inleder utvecklingsarbetet med att kartlägga nuläge genom intervjuer och enkäter ute på företagen”, berättar Monica Brandelius. ”Genom att lära av varandra kan vi utveckla och förbättra de processer som redan finns – och genom samverkan kan vi skapa gemensamma verktyg som gör företag och organisationer i regionen mer attraktiva”.

Utvecklingsarbetet genomförs i nära samverkan mellan forskning och praktik och syftar – förutom till att utveckla nya system för strategisk kompetensförsörjning – även till en gemensam kunskapsutveckling mellan forskning och praktik. En forskningsledare som är knuten till Karlstads universitet (Hanne Randle) kommer att följa utvecklingsprocessen löpande samt ansvara för att följa upp och stödja genomförande av utvecklingsarbetet.

KOM-INN drivs med ekonomsikt stöd från Vinnova, Region Värmland och Karlstads universitet.

Besöks- och postadress

Sommargatan 101A
656 37 Karlstad

Hitta till oss

Info@compare.se

Kontakta oss

Här hittar du kontaktuppgifter
till oss som jobbar på Compare

Ta kontakt

Följ oss