Compare firade på fredagen sina 15 första år med Compare-lunch för närmare hundra personer på Stadshotellet i Karlstad.

Mats Skoting (Tieto) – som var med och startade Compare och varit stiftelsens ordförande sedan 2001 – berättade hur det började.

”IT-företagen i Karlstad blomstrade och behövde rekrytera IT-kompetens. Men istället för att konkurrera valde vi att samarbeta inom rekrytering, etablering och marknadsföring för att sätta Karlstad på den svenska IT-kartan”, förklarade han.

I januari 2000 bildades Stiftelsen Compare Karlstad – IT- och telekomföretagens samverkansorganisation i regionen. Sedan dess har Compare genom samverkan bidragit till Compare-företagens tillväxt i regionen.


FOTO: MARTHE HEM (CASH-IT)

Göran Österman – som också var med från början och varit stiftelsens verkställande tjänsteman sedan dess – gav återblickar och berättade om kommande satsningar.

”Vårt uppdrag har i princip varit det samma hela tiden – vi ska bidra till Compare-företagens tillväxt i regionen”, berättade han.

”Genom nätverkande ska vi skapa kontakter och mötesplatser för Compare-företagen”, sade Ulf Lidberg och gav SNITS – en samverkansgrupp för näringsliv och IT-studenter vid Karlstads universitet – som ett lyckat exempel.


FOTO: MARTHE HEM (CASH-IT)

”Genom marknadsföring ska vi skapa kännedom om och intresse för Compare-företagen”, sade Sven Carlsson och gav lediga jobb-annonser på Compare-webben som ett lyckat exempel: ”Det är en av de mest kostnadseffektiva kanalerna för arbetsförmedling i IT-Karlstad”.

”Genom projekt ska vi skapa nya utvecklingsmöjligheter för Compare-företagen – och regionen”, sade Göran Österman och gav Nordic Medtest som ett lyckat exempel: ”Utan projektet Compare Business Innovation Centre med Compare Testlab och annan långsiktig satsning på testkompetens i regionen hade Nordic Medtest aldrig kommit till”.