IT-företagen har genom IT-stiftelsen Compare Karlstad fått uppdraget att för Länsstyrelsens räkning etablera och driva det kompetenscenter inom IT – Kompetenscenter ICT – som ska skapas i Värmland.

”Beslutet är väldigt positivt. Det är en offensiv satsning för att öka tillväxten i vår bransch. Därför är Compare beredda att ta vid och driva arbetet fortsättningsvis”, säger Mats Skoting, TietoEnator, som är ordförande i IT-stiftelsen.

Kompetenscenter ICT är ett av de tre kompetensområden som valts ut av Länsstyrelsen för att hitta långsiktiga och hållbara tillväxtåtgärder i Värmland som en följd av försvarsnedläggningarna i länet.

Under drygt ett år har näringslivet, det offentliga Värmland och Karlstads universitet tillsammans arbetat med detta. Och det är under detta arbete som idén om att bilda kompetenscentra vuxit fram – bland annat genom samarbete med näringslivet och dess nätverk som Compare, The Paper Province och IUC Wermland.

”Vi vill etablera kunskapsplattformar inom områden där vi redan är duktiga – därför vill vi använda de innovativa aktörer och de strukturer för samhandling som redan finns i länet”, säger landshövding Eva Eriksson.

• IT-stiftelsen Compare har fått uppdraget att etablera och driva Kompetenscenter ICT;

• The Packaging Arena kommer att driva kompetenscentrat inom området Konsumentnära förpackningar;

• Kristinehamns kommun kommer tillsammans med IUC Wermland att driva kompetenscentrat inom området Stål & verkstad.

Värmlands tre kompetenscentra kring IT, papper och stål ska fungera som mäklarplattformar där idéer ute i företagen ska kunna kopplas ihop med andra aktörer för att få fram produkter och tjänster med global konkurrenskraft.

”Nu är ramverket klart – nu är det upp till näringslivet att fylla våra kompetenscenter med innehåll så vi kan få mer pengar från staten”, enligt Länsstyrelsen.

Så vill Compare driva Kompetenscenter ICT

Compare vill driva Kompetenscenter ICT under entreprenadliknande former där en separat styrelse med representanter för Länsstyrelsen, IT-näringen och Compare leder centrets strategiska inriktning. För den operativa driften vill Compare etablera en kompetenscenterledning med ansvar för att uppfylla mål och inriktningar från styrelsen.

”Kompetenscenter ICT är ramverket för den basverksamhet och organisation som krävs för att skapa ett projekthus där näringslivet i nästa steg ska medverka i projekt kring affärsutveckling och produktinnovationer”, förklarar Göran Österman på Compare.

Projekthuset ska vara den del i Kompetenscenter ICT där affärs- och produktutveckling kan ske i samverkansprojekt mellan IT-företag och företag i andra branscher, universitet, offentliga aktörer och externa finansiärer, kunder eller intressenter.

”Det är här företagen ska utveckla nya produkter som ska generera affärer på en global marknad – och därmed tillväxt för regionen”, säger Ulf Lidberg som är projektledare.

Ett av de initiala projekt som redan från start finns med i centrets projekthus är ett oberoende testlabb för programvaruutveckling med avstamp i telekom.
”Projektet Testlabb är en kraftsamling för att samla regionens intressenter inom ett område med globala affärsmöjligheter”, fortsätter Ulf Lidberg.
Projektets styrgrupp har idag representanter för fem Compare-företag – TietoEnator, Sogeti, Redpill, Veriscan och Proplate – samt för Karlstads universitet.

Ett annat exempel på projekt som har bärkraft i projekthuset är de redan pågående Framtidens Arena-projekten kring Färjestadstravet och Swedish Rally där tjänster kring arenaupplevelser utvecklas.