Compare är ett av de goda exempel som lyfts fram på ett seminarium i Almedalen på måndag (2 juli). Seminariet ”Miljarder till regional tillväxt – men vad vet vi om resultaten” arrangeras av Region Gävleborg, Region Dalarna och Region Värmland i samarbete med IVA.
 
I Sverige satsar vi runt 25 miljarder kronor på regional tillväxt under perioden 2007-2013. Hälften av pengarna kommer från EU:s regional- och socialfond, och hälften från Sveriges regioner och kommuner. Det är en betydande investering. Men vet vi vilka insatser som ger effekt?
 
Just nu arbetar Näringsdepartementet med att ta fram en innovationsstrategi för Sverige. Strategin kommer att ha stor påverkan på hur pengarna för regional utveckling används och vilka typer av satsningar som kommer att göras under kommande strukturfondsperiod, vilken börjar 2014.
 
Vi står alltså inför en nystart vad gäller att skapa mesta möjliga tillväxt och innovation för Sveriges regioner.
 
Men hur kan vi mäta och följa upp våra gemensamma investeringar i tillväxt? Hur vet vi vilka satsningar som ger någon nytta och bidrar till tillväxt i små och medelstora företag? Svaren på frågorna måste spela en central roll i prioriteringarna av framtida satsningar.
 
Region Gävleborg, Region Dalarna och Region Värmland arrangerar i samarbete med IVA ett seminarium som presenterar en ny metod för att mäta och analysera orsakssamband bakom regional tillväxt. Vi kommer också diskutera klusterorganisationer som verktyg för att jobba med små och medelstora företag som kan och vill växa.
 
Välkommen på seminarium och mingel i Almedalen!
 
Tid: Måndag den 2 juli, klockan 13.30-15.00
Plats: Lojsta, Wisby Strand Congress
 
Medverkande
Håkan Ekengren statssekreterare, Näringsdepartementet
Örjan Sölvell professor, Handelshögskolan CSC
Evert Vedung professor, Uppsala universitet
Göran Brulin analytiker och professor, Tillväxtverket
Johan Carlstedt projektledare, IVA
Lennart Svensson professor, Linköpings Universitet
Maria Engholm VD, Triple Steelix
Johan P Bång VD, Future Position X
Göran Österman Verkställande tjänsteman, Stiftelsen Compare
Representanter från Region Gävleborg, Region Dalarna och Region Värmland