Förutom Compare står RISE, Bron Innovation, Propell, Future Position X, Sandbacka Science Park och IUC bakom den nya EDIH-ansökan. Initiativet går under namnet MIGHTY (Mid Sweden Industry and GovTech EDIH). Aktörerna täcker fem regioner; Värmland, Gävleborg, Dalarna, Västernorrland och Härjedalen. Området sysselsätter i högre grad än i övriga riket människor inom både industrin och offentlig sektor.

MIGHTYs huvudfokus är att öka kunskapen och användningen av banbrytande teknologi inom industrin och offentlig sektor i hela Europa.

AI (artificiell intelligens) är utpekat som ett av fem nyckelområden i EU:s program för Europeiska Digitala Innovationshubbar. Enligt OECD är användningen av AI är en nyckelfaktor för att få välfärdens resurser att räcka till. Värdet av AI i offentlig sektor uppskattas till 140 miljarder kronor årligen, enbart i Sverige, om användningen når sin fulla potential.

Kan stötta industrins digitala transformation

När det gäller digitaliseringen av industrin är Sverige globalt sett en toppnation, men med stora regionala skillnader. I de regioner MIGTHY representerar är den digitala mognadsgraden hos små och mellanstora företag lägre än riksgenomsnittet. Här kan MIGTHY tillgängliggöra ett stort nätverk av teknisk expertis, innovationstjänster, testbäddar och kompetensutveckling för en digital transformation.

MIGTYs parter täcker tillsammans in fem regioner i norra Mellansverige. Området sysselsätter i högre grad än i övriga landet människor i industrin och offentlig sektor.

Compare tillför viktig kompetens genom sina många medlemsföretag och innovationsprojekt. Ett exempel är Be Digital, en framgångsrik satsning som matchar företag med ett behov av digital omställning med företag som har rätt kompetens.

– Vi kan dra nytta av och skala upp de här innovationsprojekten så att de når fler företag i Sverige och Europa, säger Magnus Bårdén, vd för Compare, som ser ett utvidgat samarbetet mellan MIGHTYS parter i norra Mellansverige som en viktig del av det.

Spetskompetens vid Karlstads universitet

DAMI 4.0 vid Karlstads universitet, en nybildad centrumbildning som stöttar industriföretagens digitalisering, är också ett exempel på regional spetskompetens.

– Det ger oss möjlighet att lyfta forskning även inom industrin, inte bara forskning kopplat till digitala välfärdstjänster, säger Magnus Bårdén.

Sedan tidigare är Compare en del av ytterligare en EDIH-ansökan, Health Innovation of Sweden (HIOS), inriktad mot att skapa en mer datadriven och proaktiv hälso- och sjukvård. De båda initiativen knyter starkt an till varandra på grund av kopplingen mellan GovTech och digitala hälso- välfärdstjänster. När även industrin nu täcks in tillförs ytterligare en viktig dimension.

– Det är intressant att se vilka gemensamma nämnare vi kan hitta mellan GovTech och industrin, där vi kan dra nytta av varandras kunskaper och se vilka synergier det kan ge i formandet av nya tjänster, säger Magnus Bårdén.

Mervärde oavsett utfall

Just nu finns 15 svenska EDIH-kandidater på EU:s bord. Sannolikt kommer bara en handfull av ansökningarna att beviljas. Alla kandidater som godkänts av regeringen och nu deltar i ansökningsprocessen får dock en så kallad ”Seal of exellence”. Det gör det möjligt att ta del av innovationsmedel från EU:s program ”ett digital Europa” även utan status som EDIH.

 

Fakta: Europeiska Digitala Innovationshubbar

 • Satsningen på Europeiska Digitala Innovationshubbar ligger inom EU:s program ett Digitalt Europa. Målsättningen är att varje medlemsstat ska ha minst en EDIH vid programstarten 2021. Syftet är att stödja den digitala omvandlingen av ekonomi och samhälle och se till att europeiska medborgare och företag kan dra nytta av fördelarna. Hubbarna ska inbjuda till ett gränsöverskridande samarbete.
 • Fem nyckelområden har pekats ut för EDIH:s verksamhet:
  – HPC (Högpresterande datorsystem)
  – AI (Artificiell Intelligens)
  – Cybersäkerhet och förtroende
  – Avancerade digitala färdigheter
  – Spridning och användning av digital kapacitet.

Compare
Sommargatan 101A
65637, Karlstad

info@compare.se

Besöks- och postadress

Sommargatan 101A
656 37 Karlstad

Hitta till oss

Info@compare.se

Kontakta oss

Här hittar du kontaktuppgifter
till oss som jobbar på Compare

Ta kontakt

Följ oss