I samband med det tidigare projektet BeDigital tog Compare fram en digital kunskapsplattform som bland annat innefattade ett självskattningsverktyg som företag kunnat nyttja för att mäta sin digitala mognad.
För att förvalta och vidareutveckla detta tog Compare initiativ till de två parallella projekten Digital Rådgivning i Offentlig Sektor (DROS) och Digital Rådgivning i Regional Samverkan (DRRS) som finansierats av Europeiska jordbruksfonden och Tillväxtverket. Projekten har från olika håll syftat till att hjälpa små- och mikroföretag på landsbygder att öka sin digitala mognad genom verktyget COACH.
Verktyget utgår från modellen KTH Innovation Readiness Level och resulterar i ett spindeldiagram vilket möjliggör en visuell mätbarhet som gör att företagen kan visualisera sin digitala mognad och därmed mäta sin förflyttning väldigt tydligt.

Digital Rådgivning i Offentlig Sektor har fokuserat på upplägget ”train the trainer”, det vill säga att coacha blivande coacher i hur mätverktyget kan användas. Projektet har riktat sig till offentlig sektor, och främst näringslivsutvecklare i Värmlands kommuner som arbetar med stöd till företag i respektive kommun.
Tanken var att lära dessa hur de kan coacha små- och mikroföretag på landsbygder i hur de kan mäta och utveckla sin digitala mognad med hjälp av COACH-verktyget. Det visade sig under projektets gång att tiden är en stor utmaning vad gäller näringslivsutvecklarnas möjlighet att coacha. Compare började inom projektet därför även rikta sig mot värmländska klusterorganisationer som hjälper företag med utveckling. Ett exempel är Visit Värmland som bland annat arbetar med mindre besöksnäringsföretag på landsbygder.
Inom projektet har man utöver coachningsverktyget även arbetat med andra former av regionalt företagsstöd via Region Värmlands tjänst Timbanken och innovationscheckar som företag kan nyttja för att få bidrag till utveckling inom olika områden.

Ingrid Ivars, innovation manager på Compare, presenterade DROS och DRRS på eventet Europa i min region på Karlstad Innovation Park 8 maj 2024.

Digital Rådgivning i Regional Samverkan har varit ett samarbetsprojekt med Sandbacka Science Park i Gävleborg som fokuserat på samverkan över regiongränser vad gäller digital rådgivning gentemot små- och mikroföretag på landsbygder.
Eftersom både Värmland och Gävleborg till stor del består av landsbygder finns ett liknande behov av att hjälpa mindre företag i den miljön att utveckla sin digitala mognad för att på så vis bli mer konkurrenskraftiga.
Tillsammans med Sandbacka har Compare inom projektet undersökt skalbarheten hos COACH-verktyget. Genom att bland annat revidera frågorna och informationen har projektparterna gemensamt optimerat verktyget för att det ska kunna spridas till fler regioner och skalas upp för att även omfatta andra områden.

Här syns några representanter från Compare och Sandbacka Science Park som arbetat med DRRS.

Arbetet som skett inom projekten har resulterat i en lösning som är projektöverskridande och långsiktigt hållbar, eftersom verktyget nu kommer leva vidare inom Compares nya projekt MIGHTY, som är en av Sveriges Europeiska Digitala Innovationshubbar (EDIH). MIGHTY kommer fokusera på digital och hållbar omställning hos små och medelstora företag inom tillverkande industri och offentlig sektor.
Inom EU:s EDIH-program finns ett mer komplext verktyg för att mäta digital mognad, ett så kallat DMA (Digital Maturity Assessment). Ett mervärde som identifierats hos COACH-verktyget är att det kan tillämpas som träningsverktyg för verksamheter som ska använda det mer komplexa EU-verktyget.

Kontakt

Ingrid Ivars

Digital Transformation Manager

+46 (0)76 836 68 68
ingrid.ivars@compare.se

Anders Solberg

Innovation Manager

+46 (0)73 529 14 62
anders.solberg@compare.se

Compare
Sommargatan 101A
65637, Karlstad

info@compare.se

Besöks- och postadress

Sommargatan 101A
656 37 Karlstad

Hitta till oss

Info@compare.se

Kontakta oss

Här hittar du kontaktuppgifter
till oss som jobbar på Compare

Ta kontakt

Följ oss