Syftet med affärsutvecklingscheckarna är att ge mindre företag möjlighet att ta in extern kompetens för att öka konkurrenskraften och skapa en hållbar utveckling av verksamheten. Ansökningsperioden öppnade 13 september och projektmedel som beviljas ska ha utnyttjats senast innan maj 2022.

Checkarna kan bland annat användas till att genomföra en digital transformation för att ersätta manuella rutiner, e-handelslösningar eller utveckla nya sätt att nå marknaden. Det kan också handla om att utveckla AI-lösningar och förstudier för robotisering eller annan nyutvecklande digital teknik.

– Det finns stor kompetens bland Compares 100 medlemsföretag att hjälpa till med tjänster som kan bidra till att stärka de värmländska företagens digitala kompetens. Vi hoppas därför att så många som möjligt tar chansen att utnyttja stödet affärscheckarna möjliggör. Vi kan dessutom hjälpa till att förmedla kontakt med relevanta partners för företag som söker extern kompetens, säger Josephine Schapiro, Process Manager på Compare.

Rådgivning kring affärscheckarna kan ges även av Almi Värmland, som även deltar i beslutsprocessen kring vilka ansökningar som beviljas.

Sex miljoner att fördela

Sammanlagt finns sex miljoner kronor att fördela. Förutom för digitalisering kan stöd sökas för åtgärder inom internationalisering och grön omställning. Stödfinansiering kan sökas för mellan 50 000 kronor och 250 000 kronor, där stödet får täcka högst 50 procent av företagets kostnader. För åtgärder inom grön omställning är minsta stödnivå 25 000 kronor.

Det är också möjligt att söka stöd för kombinerade insatser inom flera områden.

Affärsutvecklingscheckarna är sökbara för företag med mellan 2 och 100 anställda, med en omsättning på mellan 1 och 150 miljoner. Företaget ska ha en ekonomi i ordning och kunna uppvisa minst två årsbokslut.

Josephine Schapiro

Project Manager

+46 (0)73 026 24 01
josephine.schapiro@compare.se

Mikael Holmgren

Kompetens- och medlemsfrågor

+46 (0)70 354 76 61
mikael.holmgren@compare.se

Compare
Sommargatan 101A
65637, Karlstad

info@compare.se