CGI har tecknat två nya ramavtal gällande eArkiv och IT-konsulter genom SKL Kommentus Inköpscentrals upphandlingar för svenska kommuner och landsting. Båda ramavtalen sträcker sig över 2 år med option på 1 + 1 års förlängning.

Allt fler kommuner och landsting går från pappersarkiv till att elektroniskt arkivera och hantera dokument. CGI:s eArkiv är ett elektroniskt dokumentarkiv med hög tillgänglighet, prestanda och säkerhet som förenklar informationshanteringen och sparar tid, även för medborgaren som snabbare kan få svar på sina frågor. eArkiv är också en förutsättning för att kunna implementera standardiserade lösningar, vilket minskar både leverantörsberoendet och kostnaderna.

Ramavtalet för IT-konsulttjänster omfattar IT-kompetensområden som till exempel arkitekter, informationssäkerhet och verksamhetsutveckling och strategi.

”Vi ser väldigt positivt på SKI:s upphandlingar. De lägger grunden för en modernare och mer effektiv IT-utveckling i allmänhet och för offentlig sektor i synnerhet. Att CGI tilldelats ramavtal för både eArkiv och IT-konsulttjänster visar också på vår bredd och kompetens inom offentlig sektor”, säger Bengt-Göran Kangas, ansvarig för offentlig sektor på CGI i Sverige.

”Ramavtalen är ett lyft för offentlig sektor som nu fortare kommer att få det stöd de behöver – till bästa kvalitet och kompetens”, säger Conny Callin, marknadschef vid SKL Kommentus Inköpscentral.

CGI Sverige AB
Tynäsgatan 6
65216, Karlstad

054-14 70 00

http://www.cgi.se

Besöks- och postadress

Sommargatan 101A
656 37 Karlstad

Hitta till oss

Info@compare.se

Kontakta oss

Här hittar du kontaktuppgifter
till oss som jobbar på Compare

Ta kontakt

Följ ossAnmäl till nyhetsbrev!