CGI, Sveriges största IT-tjänsteföretag, har tecknat ett nytt avtal med UC. Partnerskapet syftar till att stödja UC:s verksamhetsutveckling genom att CGI tar ett funktionsansvar för applikationsutveckling, drift av stordatormiljö och servicedesk.

Som en del av det nya avtalet övergår 10 medarbetare från UC till CGI. Avtalet är värt drygt 200 MSEK under 7 år med möjlighet till förlängning i ytterligare 1+1 år.

Samarbetet med UC har pågått sedan år 2000, då CGI tog över driften av stordatormiljön där UC:s databaser för affärs- och kreditupplysningsinformation finns. För att ytterligare stärka sin verksamhetsutveckling förlängs samarbetet i sju år. CGI får nu ansvaret för hela stordatormiljön och applikationsutvecklingen, vilket innebär att CGI får ett funktionsansvar för att bättre kunna bedriva ett aktivt kvalitetsarbete i linje med verksamhetens krav.
Genom att outsourca applikationsutveckling, IT-drift och servicedesk är målsättningen att ytterligare förbättra UC:s service både gällande tillgänglighet och kvalitet för UC:s kunder.

–  Vi ser fram emot att fortsätta vårt långsiktiga samarbete för att säkra en högkvalitativ, flexibel, skalbar och kostnadseffektiv IT-leverans, för att möta de behov UC:s kunder har. De medarbetare som går över till CGI får stora utvecklingsmöjligheter, samtidigt som vi säkerställer att vi får tillgång till rätt kompetens över tiden, säger Anders Hugosson, vd på UC.  

–  Vi är väldigt stolta över det fortsatta förtroendet från UC och ser fram emot att välkomna de nya medarbetarna, vars verksamhetsunika kompetens och expertis inom stordatordrift stärker vårt strategiska partnerskap ytterligare. Tillsammans säkerställer vi tillgänglig och stabil service och tjänster i framkant, så att de möter UC:s kunders behov på bästa sätt, säger Björn Ivroth, Sverigechef på CGI.

UC är Sveriges ledande affärs- och kreditupplysningsföretag. Med hjälp av marknadens mest kompletta kreditupplysningar, unika analyser och effektiva lösningar kan våra kunder fatta säkra affärsbeslut. Dessutom erbjuder vi stöd till sälj- och marknadsfunktioner som vill utveckla lönsamma kundrelationer inom såväl konsument- som företagsmarknaden. Moderbolaget UC AB bildar UC-koncernen tillsammans med dotterbolagen UC allabolag AB, UC Ekonomipublikationer AB, UC Marknadsinformation AB och UC Ljungquist information AB. Huvudägare Nordea, SEB, Handelsbanken, Swedbank.

CGI Sverige AB
Tynäsgatan 6
65216, Karlstad

054-14 70 00

http://www.cgi.se

Besöks- och postadress

Sommargatan 101A
656 37 Karlstad

Hitta till oss

Info@compare.se

Kontakta oss

Här hittar du kontaktuppgifter
till oss som jobbar på Compare

Ta kontakt

Följ ossAnmäl till nyhetsbrev!