CGI deltar på Digital Days Karlstad onsdag 4 december med ett seminarium kring Lösningar för samverkan på alla nivåer! Så här skriver CGI i sin inbjudan:

Måste våra 290 kommuner, 20 landsting/regioner och 552 myndigheter ha unika lösningar? Naturligtvis inte!

På vissa ställen i landet har man kommit längre än på andra. Men det finns fortfarande mycket att göra och nyckelordet är samverkan. De tekniska möjligheter vi har idag ger oss oanade möjligheter att samverka inom förvaltningar, inom kommuner, mellan kommuner/landsting och myndigheter. Naturligtvis gäller även detta mellan kommuner och dess invånare samt företag.  

Vi kommer att prata om:
Samverkan mellan kommuner och myndigheter (och i viss mån företag)
Exempel på lösningar som finns idag för samverkan med e-tjänster som möjliggörare:      

  • Generell bygglovstjänst en succé
  • Regelmässiga och standardiserade formulär
  • Sverige en del av Europa ex. elektronisk legitimering
  • Projekt Verksamt.se          
  • Tid: Onsdag 4 december kl. 13.00 -14:30
  • Plats: Konferensrum Gustaf Fröding, Karlstad CCC
  • Målgrupp: Kommunchef, Kommundirektör, Informations-/kommunikationschef, verksamhetschef, IT-chef, IT-arkitekt
  • Anmälan senast den 29/11 via denna länk >>

Talare på CGI-seminariet:

Erik Wallin har arbetat drygt 25 år som managementkonsult, i första hand inom offentlig sektor. De senaste åren så har hans fokus legat kring e-förvaltning, samverkan och kontaktcenter. Han har arbetat med bland annat ”Change management”, ”Collaboration” och ”Front Office”. 

Lennart Jonsson har sedan han började på CGI 1994 verkat inom olika områden med lösningar för offentlig sektor. Han är verksamhetskunnig inom de administrativa området inom offentlig förvaltning på kommun, landsting och stat. Han har erfarenhet från olika arbetsledande roller inom försäljning, marknad, produktutveckling och lösningsleveranser. De senaste åren har Lennart verkat mest inom området eGovernment och mer specifikt för CGIs tjänstelösningar för att bygga den nya elektroniska förvaltningen. Lennart har också ansvar för de övergripande ramavtal CGI tecknar med offentlig sektor och i samband med detta samarbeten med de olika partners som ingår i dessa avtal.

CGI Sverige AB
Tynäsgatan 6
65216, Karlstad

054-14 70 00

http://www.cgi.se

Besöks- och postadress

Sommargatan 101A
656 37 Karlstad

Hitta till oss

Info@compare.se

Kontakta oss

Här hittar du kontaktuppgifter
till oss som jobbar på Compare

Ta kontakt

Följ ossAnmäl till nyhetsbrev!