CGI, Sveriges största IT-tjänsteföretag, har tecknat ytterligare ett avtal med Trafikverket. Det nya avtalet gäller IT-arbetsplatser som funktion och inkluderar dator, e-post och digitala möten som syftar till att skapa modernare och effektivare arbetsplatser för Trafikverket. Avtalet sträcker sig över fem år med option på ytterligare två år och är värt 500 miljoner kronor.

Som en del av förverkligandet av Trafikverkets strategi för IT-sourcing har CGI även fått uppdraget att hantera Trafikverkets arbetsplatstjänster och anknytande IT-tjänster där hårdvara och klientplattform, e-post, digitala möten och drifts- och supporttjänster relaterade till IT-arbetsplatser ingår. Leveransen kommer ske på 120 orter i Sverige och täcker 11 000 arbetsplatser. Det initiala införandeprojektet innebär att CGI uppgraderar alla arbetsplatser till Windows 8.1. Övertagandet av tjänsterna startar omgående och beräknas pågå under större delen av 2014.

– Genom att outsourca IT-arbetsplatserna får Trafikverket tillgång till tjänsteutveckling och innovationskraft via våra experter både i Sverige och globalt. Det frigör både tid och pengar som de istället kan lägga på sin kärnverksamhet, säger Bengt-Göran Kangas, ansvarig för offentlig sektor på CGI Sverige. Det är väldigt roligt att Trafikverket valt oss som partner även för IT-arbetsplatser, det breddar och fördjupar vårt samarbete ytterligare.

Trafikverket ansvarar för långsiktig planering av transportsystemet för vägtrafik, järnvägstrafik, sjöfart och luftfart samt för byggande, drift och underhåll av de statliga vägarna och järnvägarna. Trafikverket har 6 500 anställda och huvudkontoret är i Borlänge.

CGI Sverige AB
Tynäsgatan 6
65216, Karlstad

054-14 70 00

http://www.cgi.se

Besöks- och postadress

Sommargatan 101A
656 37 Karlstad

Hitta till oss

Info@compare.se

Kontakta oss

Här hittar du kontaktuppgifter
till oss som jobbar på Compare

Ta kontakt

Följ ossAnmäl till nyhetsbrev!