CGI och Sogeti har av Nordic MedTest fått uppdraget att tillsammans ta fram en prototyp för NMT:s leverantörsprocess. ”Vi är glada och nöjda med att två stora och väl kvalificerade leverantörer accepterat att samarbete för att ta fram denna för oss viktiga process”, säger Göran Karlström på Nordic MedTest.


Flera Compare-företag har utsetts till de första leverantörerna till Nordic MedTest

Nordic MedTest kommer att ha höga krav på sina leverantörer av testprodukter, testtjänster och olika typer av infrastruktur. ”För att klara detta avser vi att ha en tydlig process för leverantörskvalificering, återkommande prestandakvalificering och en transparent process för leverantörsdiskvalificering – som vi hoppas slippa använda”, förklarar Göran Karlström.

Eftersom både CGI och Sogeti förväntas erbjuda både testprodukter och testtjänster till Nordic MedTest fanns en risk i att välja enbart en leverantör till prototypingen – därför fick CGI och Sogeti erbjudandet att dela på uppdraget.

”Att de båda konkurrerande företagen accepterade ett delat uppdrag och att de tar fram en lösning tillsammans stärker den bärande idén i Nordic MedTest-konceptet – vikten av samverkan för att ta fram de bäst lösningarna för mer och säkrare IT i vården”, konstaterar Göran Karlström.

Arbetet i uppdragen startar nästa vecka

Leverantörer har därmed utsetts till nio av de tio uppdrag som Nordic MedTest utlyst för tjänster kring infrastruktur och arbetsprocesser för test av IT-system i hälso- och sjukvården. ”Det tionde uppdraget – att göra en förstudie av testmöjligheter för nationella eHälso-tjänster – har vi valt att för närvarande inte gå vidare med”, förklarar Göran Karlström.

Arbetet med de nio uppdragen startar nästa vecka och ska levereras under hösten – dock senast årsskiftet:

Qtema AB har fått två uppdrag – dels uppdraget att ta fram en prototyp för NMT:s kundprocess som ska kunna hantera och stödja utvärdering av kundens behov och krav, analys av system och tekniska lösningar samt föreslå och konkretisera ett lösningsförslag; dels uppdraget att ta fram förslag till hur användbarhetstestning av vårdinformationssystem ska kunna genomföras på NMT.

Omegapoint AB har också fått två uppdrag –  dels uppdraget att ta fram ett konceptförslag för att hantera de komplexa testdata som ingår i test av större vårdinformationssystem; dels uppdraget att ta fram lösningsförslag för enkel flyttning, aktivering och deaktivering av miljöer för komplexa vårdinformationssystem mellan kund och NMT samt intern inom NMT.

LearningWell AB har fått uppdraget att utreda grundförutsättningarna och utvärdera möjliga verktyg för testautomatisering av vårdinformationssystemet Cosmic på Landstinget i Värmland. Kravet är att vald metodik ska kunna användas generiskt – dvs kunna användas även på andra liknande system.

Greenfinger AB har fått uppdraget att ge stöd och experthjälp i arbetet att etablera och långsiktigt förvalta ett ledningssystem för rätt informationssäkerhet (LIS). Ledningssystemet ska baseras på ISO 27000-serien och harmonieras med andra tillämpliga ISO-standards samt ITIL.

Knowit Karlstad AB har i samarbete med Redpill Linpro AB fått uppdraget att leverera, installera och göra grundkonfiguration av Alfresco som dokumenthanteringslösning i NMT:s ledningssystem.

Stretch AB har fått uppdraget att  under hösten leverera och sätta upp JIRA som ärendehanteringssystem för NMT. Ärendehanteringssystemet ska klara såväl interna som externa ärenden.

….
Nordic MedTest är en gemensam satsning som Landstinget i Värmland, IT-stiftelsen Compare Karlstad och Karlstads universitet gör kring test av IT-system i hälso- och sjukvården. Initiativet har nationellt stöd från innovationsmyndigheten VINNOVA, Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), Sveriges Tekniska Forskningsinstitut (SP) och Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA). Målsättningen är att utveckla och etablera ett nationellt och på sikt ett internationellt testcenter för vård-IT – ett leverantörsoberoende och öppet testcenter där vårdgivare (landsting, kommuner och privata aktörer) i samverkan med IT-leverantörer kan utveckla, testa och på ett säkert sätt införa nya och innovativa IT-tjänster i vården.

CGI Sverige AB
Tynäsgatan 6
65216, Karlstad

054-14 70 00

http://www.cgi.se

Sogeti
Norra Klaragatan 18
65340, Karlstad

+46 (0)8 536 820 00

http://www.sogeti.se/

LearningWell
Lagergrens gata 4
65214, Karlstad

+46 (0)70–577 61 33

https://learningwell.se

Greenfinger
Gräsåsholmen 327
65593, Karlstad

+46 (0)706 23 03 60

info@greenfinger.se

http://www.greenfinger.se/

Knowit
Tullhusgatan 1B
65226, Karlstad

+46 (0)8 700 66 00

info@knowit.se

https://www.knowit.se

Besöks- och postadress

Sommargatan 101A
656 37 Karlstad

Hitta till oss

Info@compare.se

Kontakta oss

Här hittar du kontaktuppgifter
till oss som jobbar på Compare

Ta kontakt

Följ ossAnmäl till nyhetsbrev!