CGI, Sveriges största IT-tjänsteleverantör, skriver avtal med Skatteverket om eSignatur, en tjänst för underskrifter av dokument. Avtalet gäller i två år med möjlighet till ytterligare totalt två års förlängning.

Medborgarna ställer allt högre krav på tillgänglighet och effektivitet, och svenska myndigheter behöver bemöta sina målgruppers ökande behov av lättillgängliga och inkluderande tjänster. I CGI och TNS Sifos nyligen genomförda medborgarundersökning omnämns Skatteverkets e-tjänster som några av de mest populära onlinetjänsterna inom offentlig sektor, framförallt de tjänster som rör deklarationer. CGI levererar sedan tidigare säkerhetslösningen eID till Skatteverket, vilket bland annat används vid inloggning i samband med deklaration via webben. 

– Skatteverket är en förebild för många andra myndigheter och ligger i framkant när det gäller att dra nytta av ny teknik för ett effektivisera sin service gentemot medborgarna. Statliga organisationer har allt att vinna på att utveckla sina digitala tjänster. Förutom besparingar i tid, kostnader och miljö, ger det möjlighet till en bättre interaktion med medborgarna. Vi har samarbetat med Skatteverket sedan 1990-talet och jag är stolt över att CGI får vara en del av myndighetens digitala resa genom att bidra med den bakomliggande tekniken, säger Julie Améen, chef för offentlig sektor på CGI Sverige.

Om CGI

CGI Group Inc grundades 1976 och är den femte största oberoende leverantören av tjänster inom IT och affärsprocesser i världen. Med cirka 65 000 medarbetare på kontor och globala leveranscenters i Amerika, Europa och Asien erbjuder CGI tusentals globala kunder en heltäckande tjänsteportfölj med avancerade konsulttjänster inom IT och affärsprocesser, systemintegration, applikationsutveckling och underhåll, drift och hantering av infrastruktur samt cirka 150 patenterade lösningar. CGI har en årlig omsättning på över 10 miljarder CAD och en orderstock på drygt 20 miljarder CAD. CGI:s aktier är noterade på TSX (GIB:A) och NYSE (GIB). Webb: www.cgi.com.

CGI Sverige AB
Tynäsgatan 6
65216, Karlstad

054-14 70 00

http://www.cgi.se