CGI, Sveriges största IT-tjänsteföretag, har tagit fram ett verktyg som hjälper företag att redan i planeringsstadiet se vilken miljöpåverkan deras val av IT-drift har, och vilka åtgärder som kan minska denna påverkan och även sänka kostnader. Västerås Stad har varit först ut och med hjälp av Carbon Calculator kan CGI visa att koldioxidutsläppet från IT-driften kommer att minska med 48 % i och med CGI:s nya IT-driftleverans. 
 
Att mäta miljöpåverkan från IT är komplext, bland annat på grund av att det inte finns några globala standarder. CGI Carbon Calculator är ett verktyg som beräknar koldioxidutsläpp för CGI:s samtliga tjänster, produkter och leveranser vilket hjälper kunden genom att jämföra investeringsalternativ mot varandra ur ett miljö- och kostnadsperspektiv. På så sätt kan de samtidigt uppnå sina miljö- och IT-mål.

Västerås Stad och CGI tecknade i september förra året ett avtal där CGI ansvarar för helheten av Västerås Stads IT-drift som omfattar IT-infrastruktur, IT-arbetsplats, applikationsdrift, servicedesk, utskriftstjänster och resurskonsulter. CGI Carbon Calculator används för att säkerställa att leveransen genomförs med så liten miljöpåverkan som möjligt.
 
Carbon Calculator bygger på Greenhouse gas protocol, världens mest använda standard för att förstå, beräkna och hantera koldioxidutsläpp. Dessutom kan man med hjälp av Carbon Calculator även göra en förstudie om miljöpåverkan av hårdvara, fastigheter, transporter och resor för att se hur förändringar av processer eller teknik påverkar kostnader och miljö.

–  CGI Carbon Calculator hjälper företag att fatta informerade beslut när de ska investera i IT. Det är ett bra exempel på hur vi med ett nytt angreppssätt mäter och presenterar hur man skapar en effektiv IT-miljö och minskar både kostnader och miljöpåverkan för våra kunder, säger Bengt-Göran Kangas, ansvarig för offentlig sektor inom CGI i Sverige.
 
–  CGI levererar en modern IT-drift till Västerås stad, och regelbundet under denna leverans kommer CGI att redovisa miljöpåverkan från ett antal utpekade nyckeltal vilket är ett stort värde för staden och våra invånare. För att vi ska nå våra miljömål är det nödvändigt att våra leverantörer ställer upp och tar ansvar för miljöpåverkan från de tjänster vi köper, säger Mikael Lagergren, e-strateg inom Stadsledningen i Västerås.

CGI Sverige AB
Tynäsgatan 6
65216, Karlstad

054-14 70 00

http://www.cgi.se

Besöks- och postadress

Sommargatan 101A
656 37 Karlstad

Hitta till oss

Info@compare.se

Kontakta oss

Här hittar du kontaktuppgifter
till oss som jobbar på Compare

Ta kontakt

Följ ossAnmäl till nyhetsbrev!