CGI, Sveriges största IT-tjänsteföretag, har tecknat avtal med Trafikverket om applikationsförvaltning och -utveckling, ett uppdrag som ska ske i samarbete med Trafikverkets egen IT-verksamhet.

CGI ska tillhandahålla resurser till projekt och förvaltningsuppdrag, där Trafikverket initialt leder och fördelar arbetet. Kopplat till Trafikverkets förvaltningsstyrning, kommer CGI hjälpa Trafikverket att omvandla resursåtaganden till funktionsåtagande, under CGI:s ledning.

Avtalet löper över 4 år med option på ytterligare 2 + 1 år, och uppgår till ett värde av cirka 1,3 miljarder kronor.

Trafikverket ansvarar för långsiktig planering av transportsystemet för vägtrafik, järnvägstrafik, sjöfart och luftfart samt för byggande, drift och underhåll av de statliga vägarna och järnvägarna. Trafikverket har 6 500 medarbetare och huvudkontoret är i Borlänge. Leverans kommer att ske på plats i Borlänge samt från nearshore-center i Sverige och Europa samt med stöttning av kompetens från hela CGI-koncernen globalt.

– Vi är mycket stolta över förtroendet och ser fram emot att få bidra med vår erfarenhet och expertis för att hjälpa Trafikverket att utveckla sin verksamhet. Med vår lokala närvaro och tillgång till specialister över hela världen kan vi som strategisk partner hjälpa Trafikverket med kostnadseffektiva och smarta IT-lösningar som gynnar både Trafikverket och medborgarna, säger Bengt-Göran Kangas, ansvarig för offentlig sektor på CGI Sverige.

I uppdraget samarbetar CGI med Knowit, Headlight och Altran.

CGI Sverige AB
Tynäsgatan 6
65216, Karlstad

054-14 70 00

http://www.cgi.se

Besöks- och postadress

Sommargatan 101A
656 37 Karlstad

Hitta till oss

Info@compare.se

Kontakta oss

Här hittar du kontaktuppgifter
till oss som jobbar på Compare

Ta kontakt

Följ oss



Anmäl till nyhetsbrev!