Lessebo kommun har nu snygga och lättillgängliga externwebbar i form av en huvudwebb och fyra underwebbar. Den förbättrade användarvänligheten gör webben lätt att hantera för både redaktörer och besökare.

Lessebo kommun ville ta fram en responsiv webb som känns modern och där det är lätt att hitta information. De hade tidigare en webbplats i plattformen Episerver, som hade många år på nacken och innebar begränsningar.

– Vi fick även synpunkter om att det var svårt att hitta rätt på webben och behövde förbättra strukturen och sökfunktionen, berättar Bodil Askencrantz, kommunikatör i Lessebo kommun.

Automatisk uppdatering av funktioner

Soleil fick i uppdrag att bygga en ny kommunwebb med fyra underwebbar i SiteVision Cloud. Målet med projektet var att kunna fortsätta hänga med i utvecklingen. Med SiteVision Cloud kan Lessebo kommun vara säkra på att alla funktioner uppdateras automatiskt och de slipper betala extra för varje uppdatering.

Enklare för redaktörerna

Den nya webben är även enklare att hantera för både besökare och redaktörer.

– Den största vinsten är att webben är responsiv och att det är enklare för besökarna att hitta rätt. Den är även betydligt lättare att jobba i än vår gamla plattform, vilket är en stor fördel då många av redaktörerna inte arbetar så ofta med den. Ett stort plus är också att vi hört från kommuninvånare att den är fin, säger Bodil.

Möjlighet att skapa egna underwebbar

Från början tog Soleil fram fyra underwebbar för områdena uppleva, näringsliv och arbete, Lessebohus och Lessebo fjärrvärme. Utifrån ett antal olika teman kan kommunen nu även skapa fler underwebbar själva vid behov.

– Vi har utvecklat en modell som ger möjlighet att ta fram dynamiska underwebbar som kan ha olika teman och färger med mera, berättar Johan Nordli, utvecklare på Soleil.

Snygga och integrerade dokumentlistor

Nya lessebo.se har en integration mot kommunens dokumenthanteringssystem. Det innebär att redaktörerna kan välja att visa alla dokument i en viss mapp på en webbsida.

– Vi har utvecklat en modul som de kan välja att visa. För att dokumentlistorna ska se bra ut och följa kommunen grafiska profil ville vi bygga en ordentlig integration, säger Johan.

Täta avstämningar genom agilt arbetssätt

Genom en workshop som Soleil arrangerade fick man fram en kravspecifikation, som blev grunden till förslag på design och funktioner. Soleil började att utveckla så fort som designförslaget var godkänt och använde ett agilt arbetsflöde där resultatet visades upp en gång i veckan. Att arbeta agilt innebär att utgå ifrån mål och visioner istället för tekniska krav. Genom täta avstämningar mellan beställare och utvecklare kan arbetet utvärderas och förbättras hela tiden.

– På det viset kan vi direkt göra de ändringar kunden önskar, se till att vi alltid levererar nytta och utgå ifrån vad som är högst prioriterat, förklarar Johan.

Effektivt arbete med innehållet

Innan projektet fick kommunens invånare svara på en enkät om sina önskemål och behov på en kommunwebb. Kommunen har även använt sig av exempelvis undersökningen ”Information för alla”, som utvärderar hur lätt det är att hitta rätt information på kommuners webbplatser. Detta förarbete har hjälpt dem att sätta en informationsstruktur.

– Den senaste gången vi deltog i information för alla fick vi själva bedöma vår webbplats och vi var ganska självkritiska. Nu hoppas vi att vi steppat upp oss och får högre betyg till nästa gång, menar Bodil.

Projektet med webbutvecklingen startade i augusti 2016 och webben lanserades i februari 2017. Tack vare ett väl genomfört förarbete med strukturen som var klar redan innan själva webbutvecklingen startade blev det ett effektivt projekt där kommunen arbetade med innehållet parallellt med att Soleil utvecklade sajten.

– Jag är ensam kommunikatör i kommunen, men vi hade en projektanställd webbutvecklare och involverade även representanter från alla olika förvaltningar som hjälpte till med innehållet för sina verksamheter. I slutet på projektet arrangerade vi skrivarstugor två dagar i veckan och alla projektdeltagarna var välkomna att jobba med sina texter. Det fungerade mycket bra och var uppskattat, berättar Bodil.

Flexibel och tydlig projektledning

Soleil arrangerade utbildningar vid två tillfällen för Lessebos redaktörer och administratörer. Den första utbildningen fokuserade på att introducera Lessebos redaktörer i hur SiteVision fungerar generellt och hur de kan använda de vanligaste mallarna. Den andra utbildningen gav mer fördjupad kunskap och tog upp vilka möjligheter som sajtens administratörer har med de lösningsanpassade mallarna för kommunwebben och underwebbarna.

Det var viktigt för Lessebo att få en tidig utbildning i projektet för att komma igång med innehållsarbetet. Utvecklingsarbetet började därför med de vanligast använda mallarna och målet med den första utbildningen var att presentera SiteVision och mallarna så att redaktörerna kände sig trygga i det nya verktyget. Det andra utbildningstillfället fokuserade mer på att finslipa redaktörernas detaljkunskaper om mallarna och administratörernas möjligheter med kommunwebben och möjliga teman och färger för underwebbarna, berättar Ulrika Billström, webbkommunikatör, Soleil.

Bodil tycker att samarbetet med Soleil har fungerat bra och att hon hela tiden fått snabb service och återkoppling.

– Det känns att Soleil har gjort detta förr. Tidplanen höll väl och jag uppskattade de täta delleveranserna. Vi fick en bra inblick i vad som gjorts och vad som skulle göras. Utbildningarna var även mycket tydliga och pedagogiska, avslutar Bodil.

Läs mer här

Soleil
Drottninggatan 21
65225, Karlstad

+46 (0)73 370 06 92

info@soleilit.se

http://www.soleilit.se/

Besöks- och postadress

Sommargatan 101A
656 37 Karlstad

Hitta till oss

Info@compare.se

Kontakta oss

Här hittar du kontaktuppgifter
till oss som jobbar på Compare

Ta kontakt

Följ ossAnmäl till nyhetsbrev!